მეცნიერები

ნატალია ზუმბაძედაბ. 07. 02. 1957. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების მიმართულების ხელმძღვანელი. საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის კონსულტანტი. კონსერვატორიის სტუდენტური ანსამბლის ხელმძღვანელი. ქალთა ფოლკლორულ ანსამბლ “მზეთამზეს” წევრი. მონაწილეა მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისა და სიმპოზიუმისა (საქართველო, გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ლატვია, პორტუგალია, იტალია). 50-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია უმთავრესად ქართული ხალხური მუსიკის სწავლებას, ფოლკლორულ შემსრულებლობას და ქალთა ტრადიციულ სიმღერებს ეძღვნება. თბილისის კონსერვატორიაში მიჰყავს ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების სალექციო და სპეციალობის კურსები. აქტიურად მუშაობს ფოლკლორის შემკრებლობით და საშემსრულებლო სფეროებში. ატარებს მასტერკლასებს საფრანგეთის, ბელგიის, ჰოლანდიის, დიდი ბრიტანეთისა და ფინეთის უნივერსიტეტებსა და კონსერვატორიებში, პროფესიონალთა და მოყვარულთა ანსამბლებთან. არის პროექტის ავტორი და წამყვანი “ქართული ხალხური მუსიკის ტრადიციული შემსრულებლობისადმი მიძღვნილი სასწავლო-საგანმანათლებლო ლექცია-კონცერტების” სერიისა. დაკავებულია საგამომცემლო-სარედაქტორო საქმიანობით.

ზუმბაძის ძირითადი ნაშრომები:
გაფართოებული კილოს პრინციპები ქართულ ხალხურ სიმღერებში. (1983). სამეცნიერო შრომების კრებულში:  შავერზაშვილი, ალექსანდრე, (პ/მ. რედ). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი: 82-93. თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რეზ. რუს. ენაზე)
ქართველ ქალთა მრავალხმიანი სიმღერების ზოგიერთი თავისებურება. (1988). საბჭოთა ხელოვნება, #1 (ქართულ ენაზე)
ამინდის სავედრებლები ქართველ ქალთა სასიმღერო ტრადიციაში. (1996). ხელოვნება, # 1-2-3 (ქართულ ენაზე)
სიტყვიერი მასალა – ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის აუცილებელი წყარო. (1993-1994). სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები: 74-85. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)
მრავალხმიანობის კანონზომიერებები ქართველ ქალთა სიმღერებში. (2000). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: 108-120. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რეზ. ინგლ. ენაზე)
ქართველ ქალთა სიმღერები. (2001). სამეცნიერო შრომების კრებულში: დოიჯაშვილი, მანანა; წურწუმია, რუსუდანი; ანდრიაძე, მანანა და სხვები (სარედ. კოლ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები: 77-85. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ და რუსულ ენებზე)
ქართული მრავალხმიანი სიმღერა და მისი სწავლების მეთოდები. (2001). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები: 316-327. თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო” (ქართულ ენაზე, რეზ. ინგლ. ენაზე)
ქართული მრავალხმიანი სიმღერა და მისი უცხოელი შემსრულებლები. (2003). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 541-551. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
ქართული ბატონების სიმღერები. (2005). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 115-128. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
ქართული საძეობო სიმღერები. (2008). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 66-83). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
ქართული სიმღერის მრავალხმიანობა და მისი დამატებითი არგუმენტები. (2008). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

Share it on