მეცნიერები

რუსუდან წურწუმია

დაბ. 12. 15. 1945. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტმკსც-ის დირექტორი, თბილისის კონსერვატორიის სრული პროფესორი. ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმების საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და სამეცნიერო პროგრამების ხელმძღვანელი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს კულტურის სამინისტროში, გამომც. “ხელოვნებაში”. 1986-2007 წწ. იყო თბილისის კონსერვატორიის პრორექტორი. პედაგოგიური და კვლევითი საქმიანობის სფეროა ქართული პროფესიული და ეთნომუსიკა. გამოქვეყნებული აქვს შრომები ქართულ და უცხო ენებზე.
არის არა ერთი პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი. 2003-2007 წწ. კოორდინაციას უწევდა იუნესკოს პროექტს “ქართული პოლიფონიის დაცვა და განვითარება”. ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას. არის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმების კრებულების თანარედაქტორი.
წურწუმიას ძირითადი ნაშრომები:
ქართული ხალხური სიმღერა დღეს – ცოცხალი პროცესი თუ სამუზეუმო ექსპონატი? (სოციოლოგიური ანალიზის ცდა). (1997). სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები: 3-17. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რეზ. რუს. და ინგლ. ენაზე)
ქართული ხალხური სიმღერა ათასწლეულების მიჯნაზე. (1997). ჟურნ. “რანი ვართ ქართველნი?”: 18-22 (ქართულ ენაზე)
XX საუკუნის I ნახევრის ქართული მუსიკის ეროვნულ ტრადიციასთან დამოკიდებულების შესახებ. (1998). წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომების კრებული: 291-324 (ქართულ ენაზე)
პოლიფონია, როგორც ქართული ტრადიციული მუსიკალური აზროვნების ძირითადი კატეგორია. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 90-98. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
XX საუკუნის II ნახევრის ქართული მუსიკის ეროვნულ ტრადიციასთან დამოკიდებულების შესახებ. (2004). (რედ). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომების კრებული: 310-140 (ქართულ ენაზე)
მრავალხმიანობის ქართული ხედვა. (2007). ჟურნ. “მნათობი”, # 4 (ქართულ ენაზე)
საქართველოში დაცული ცვილის ლილვაკების კოლექცია. (2008). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის III საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 584-601. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ-ინგლისურ ენებზე)
ქართული მრავალხმიანობა თანამედროვე სოციო-კულტურულ კონტექსტში. (2008). მოხსენება ტრადიციული მრავალხმიანობის IV საერთაშორისო სიმპოზიუმზე (იბეჭდება)
“Vitality and Vision: Georgian Music as a Particular Phenomenonof Caucasian-Eurasian Culture”(2009). In: The Caucasus: Georgia on the Crossroads. Cultural exchanges across the European Beyond. Florence, pp. 257-270
Shalva Mshvelidzis shemokmedebiti metodis erti taviseburebis shesakheb (“On One Peculiarity of the Artistic Method of Shalva Mshvelidze”) (2009). In: Issue of Musicology. Tbilisi State Conservatoire. Volume of scientific works. Tbilisi (in Georgian)
“Georgian Multipart Singing and National Identity” (2010). In: Echoes from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. New York, Nova Science Publishers, pp. 257-279
შალვა მშველიძის შემოქმედებითი მეთოდის ერთი თავისებურების შესახებ (2010). მუსიკოლოგიური ძიებანი. I. საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის კრებული
Грузинское видение фольклора: взгляд с рубежа тысячелетий (2011). Фольклор и мы: Традиционная культура в зеркале ее восприятий / Сборник научных статей, посвященный 70-летию И. И. Земцовского / [Сост. Н. Ю. Альмеева].
თანამედროვე ქართული საზოგადოება და მუსიკალური იდენტობა (2011). გ.ჩუბინაშვილის ინსტიტუტის ელექტრ. ჟურნალი Ars Georgica. SBN 1512-4088. თბილისი. http://www.georgianart.ge/index.php?ption=com_content &view=article&id= 89&Itemid=&ed=8
ეროვნული და მუსიკალური იდენტობა: ურთიერთმიმართების საკითხისათვის (2012). კრებული Musik und Kulturelle Identitat. XIII Internationaler kongress der Gesellschaft fur Musikforschung. p.511-516. ვაიმარი.
XIX-XX საუკუნეების მიჯნის ქართული ეროვნული ცნობიერება და მუსიკალური იდენტობა (2013). ფიროსმანი და ქართული კულტურა. გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრის საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენციის მოხსენებების კრებული. თბილისი
ქართული ხმები გერმანიის ტყვეთა ბანაკებიდან (2014). ექო წარსულიდან:ქართველ ტყვეთა სიმღერები, ჩაწერილი ცვილის ლილვაკებზე გერმანიაში 1916-1918 (ქართულ-ინგლისურად) თანდართული CD-ით.

Share it on