სამეცნიერო ფორუმები

საქართველო. 2006ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი 2006 წლის 25-29 სექტემბერს გაიმართა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. სიმპოზიუმის ფარგლებში შედგა სხვადასხვა კულტურების ტრადიციული მუსიკის კონცერტების სერია. კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები 2008 წელს ორ  –  ქართულ და ინგლისურ ენაზე გამოიცა (ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მოხსენებები. რედაქტორები: წურწუმია, რუსუდან, ჟორდანია, იოსებ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. თბილისი: 2008).

Share it on