მრავალხმიანობის კერები

შვედეთიშვედების მრავალხმიანობის შესახებ ინფორმაცია დაკავშირებულია სასულიერო მუსიკასთან. 1300-1400 წლების ლიტურგიულ წიგნებში მიმობნეულია მრავალხმიანობასთან დაკავშირებული სხვადახვა ცნობები. შვედების მეფე გუსტავ ვასამ (მართვის პერიოდი 1523 – 1560 წლები) დააწესა კონტროლი ქრისტიანობაზე და შემოიტანა პროტესტანტული რწმენა. ეს ცვლილება აისახა მრავალ ხელნაწერში სადაც ადგილობრივი ტრადიციები განიხილებოდა. 1697 წელს გამოიცა საეკლესიო ჰიმნების პირველი ოფიციალური კოლექცია. შვედი ეთნომუსიკოლოგის, იან ლინგის გამოკვლევის მიხედვით, საგუნდო სიმღერა (როგორც უნისონური, ისე მრავალხმიანი), დღესაც ცოცხლობს შვედი ხალხის ტრადიციაში. სხვათა შორის, შვედი ტყისმჭრელების სიმღერაში ცნობილია იოდლის ტრადიციაც. 1800 წლებიდან ინტენსიურად დაიწყო საგუნდო კოლექტივების ჩამოყალიბება და საგუნდო სიმღერამ ფართო პოპულარობა მოიპოვა.

Share it on