მრავალხმიანობის კერები

შვეიცარია

4swiss-folk_6423


შვეიცარია ცენტრალური ევროპის მეორე უნიშვნელოვანესი მრავალხმიანი ქვეყანაა. ევროპულ კლასიკურ ჰარმონიასა და იოდლზე დამყარებული მრავალხმიანი საგუნდო სიმღერით, შვეიცარიის მრავალი რაიონი (განსაკუთრებით შვეიცარიის გერმანული ოლქები), უახლოვდება ავსტრიულ მრავალხმიანობას. შვეიცარიის გერმანული ნაწილი ყველაზე მრავალხმიანია, ცნობილია იოდლისა და ტრადიციული მრავალხმიანობის სხვადასხვა რეგიონალური სტილებითა და სიმღერის ფესტივალების ისტორიით, რომელთაგან პირველი 1825 წელს ჩატარდა.

სავარაუდოდ, იოდლით სიმღერის ყველაზე არქაული სტილი დღემდე შენარჩუნებულია მუოტატალის რეგიონში, სადაც ის ცოცხალია სულ რამოდენიმე ოჯახში (სახელწოდებით “ჯუუზ”, ჯუუზლი”). შვეიცარიის იტალიურ ნაწილში წარმოდგენილია პარალელური ტერციების მრავალხმიანობა, რომელიც ფართოდაა გავრცელებული მთელს ალპიურ ზონაში. მონაცემების თანახმად, შვეიცარიის ფრანგული ზონა ყველაზე მონოდიურია ქვეყანაში და ცოტათი თუ განსხვავდება უშუალოდ ფრანგული ტრადიციული მუსიკისაგან.

შვეიცარიული მრავალხმიანი იოდლის მაგალითი  

Share it on