პროექტებიტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ეს გამოცემა ქართული ეთნომუსიკოლოგიის 100-წლიანი და კონსერვატორიის არსებობის 80-წლიანი ისტორიის მანძილზე ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების პირველი სახელმძღვანელოა. 2005 წელს იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში გამოცემული ეს სახელმძღვანელო, პირველ რიგში, კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და ქართული ხალხური სიმღერით დაინტერესებული პირებისთვისაა განკუთვნილი. მასში მოცემულია ქართული ხალხური მუსიკის შესახებ არსებული ყველა ძირითადი საკითხი, სათითაოდაა მიმოხილული ქართული მუსიკალურ-ფოლკლორული დიალექტები. თეორიულ საკითხებს ერთვის ახლადგაშიფრული 60 სიმღერა და მისი იდენტური ორი მუსიკალური CD. სახელმძღვანელო შედგენილია თამარ მესხისა და თამაზ გაბისონიას მიერ. გამოცემის პასუხისმგებელი რედაქტორია რუსუდან წურწუმია.

IMG_9841 - Copy


2005 წელს ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა „იუნესკოს“ მხარდაჭერით გამოსცა კრებული „ესეები ქართულ ეთნომუსიკოლოგიაში“ (Essays on Georgian Ethnomusicology) ინგლისურ ენაზე. მისი გამოცემის მიზანი იყო უცხოელი მკითხველისთვის ქართული მუსიკალური ფოლკლორის, მისი დიალექტების, მრავალხმიანობის ფორმებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ სამეცნიერო ინფორმაციის მიწოდება. კრებულში შესულია ილია ჭავჭავაძის ნარკვევი „ქართული ხალხური მუსიკა“ და სხვადასხვა პერიოდში მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა ნაშრომები (ალექსანდრე კამბაკურ-ორბელიანი, ივანე ჯავახიშვილი, შალვა ასლანიშვილი, დიმიტრი არაყიშვილი, გრიგოლ ჩხიკვაძე), რომლებიც ქართული მუსიკალური ფოლკლორისტიკის ჩასახვისა და განვითარების გზას ასახავენ.

IMG_9845


2003 წელს გამოცემულ აუდიოდისკში წარმოდგენილია  ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების კაბინეტის არქივში დაცული 1952 წლის კახეთის ექსპედიციის მასალები. ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ: გრიგოლ ჩხიკვაძე (ხელმძღვანელი), ოთარ ჩიჯავაძე, ედუარდ სავიცკი, თემურ ერისთავი, კახი როსებაშვილი და ალექსანდრე ბუკია.

Read MoreISSN 1512-2883 (#1-7)

eISSN 1512-228X (#8-)

ტმკსც-ის ორენოვანი ბიულეტენი მკითხველს აწვდის ტრადიციული მუსიკის შემსრულებლობასა და კვლევასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. ბიულეტენის თემატიკა მოიცავს საქართველოს ეთნომუსიკოლოგიური ცხოვრების სიახლეებს, ღვაწლმოსილ ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს, ლოტბარებსა და შემსრულებლებს, ქართულ და უცხოურ ფოლკლორულ ანსამბლებს, ქართულ და უცხოურ ტრადიციულ მრავალხმიანობასა და საკრავიერ მუსიკას, მასალებს ძველი პრესიდან თანამედროვეობისათვის აქტუალური პრობლემატიკით, ფოლკლორულ ექსპედიციებს, ინფორმაციას საქართველოს კულტურისა და მეცნიერების კერების (მუზეუმების, ეთნოგრაფიული ინსტიტუტების და ა.შ.) შესახებ. ყოველ ნომერში იბეჭდება ერთი ქართული ხალხური სიმღერის ისტორია ამავე სიმღერის სანოტო ნიმუშთან ერთად.

Read More

pankisi


ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ერთ-ერთი მიმართულებაა საექსპედიციო მუშაობა. დღემდე ცენტრის სპეციალისტების, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პედაგოგებისა და სტუდენტების მონაწილეობით განხორციელებულია 13 ექსპედიცია (მათ შორის, 10 იუნესკოს  პროექტის  ფარგლებში), როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ, რომელთა შედეგად ჯერ კიდევ ცოცხალი უხუცესებისაგან დაფიქსირებულ იქნა მეტად საინტერესო ნიმუშები. საიტზე განთავსებული მრავალრიცხოვანი საექსპედიციო მასალა მოიცავს ფოტო, აუდიო, ვიდეო ნიმუშებს, ჩაწერილს 2003-2015 წლებში შემდეგ რეგიონებში:

Read More

14680923_1455764677784406_7349793392808493870_o


2002 წელს მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ბაზაზე საფუძველი ჩაეყარა მრავალხმიანობის სიმპოზიუმებს, რომელსაც ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ მასპინძლობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. სიმპოზიუმი ტარდება საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟითა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. თავისი ფორმატითა და თემატიკის მრავალფეროვნებით ის გამორჩეულ ადგილს იკავებს მსგავს სამეცნიერო ფორუმებს შორის და შესაძლებლობას აძლევს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის მრავალხმიანობის მკვლევრებს ერთმანეთს გაუზიარონ უახლესი კვლევების შედეგები. ამავდროულად, თუ მანამდე ქართულ მრავალხმიანობას მსოფლიოში მხოლოდ, პრაქტიკულად, სხვადასხვა ანსამბლის შესრულებით იცნობდნენ, სიმპოზიუმის დაარსების შემდეგ ამ ფენომენით დაინტერესდნენ მსოფლიოს სამეცნიერო წრეები – 2002 წლიდან ყოველ სიმპოზიუმზე უცხოელ მკვლევართა ერთი ან რამდენიმე მოხსენება ქართულ მრავალხმიანობას ეძღვნება.

Read MoreISSN 1512-2883 (#1-7)

eISSN 1512-228X (#8-)

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ბიულეტენი

ტმკსც-ის ორენოვანი ბიულეტენი მოიცავს ტრადიციული მუსიკის შემსრულებლობასა და კვლევასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, კერძოდ, აცნობს მკითხველს საქართველოს ეთნომუსიკოლოგიური ცხოვრების სიახლეებს, ღვაწლმოსილ ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს, ლოტბარებსა და შემსრულებლებს, ქართულ და უცხოურ ფოლკლორულ ანსამბლებს, ქართულ და უცხოურ ტრადიციულ მრავალხმიანობასა და საკრავიერ მუსიკას, მასალებს ძველი პრესიდან ან არქივიდან თანამედროვეობისათვის აქტუალური პრობლემატიკით, ფოლკლორული ექსპედიციების დღიურებს, საქართველოს კულტურისა და მეცნიერების კერებს (მუზეუმებს, ეთნოგრაფიულ ინსტიტუტებს და ა.შ.). ყოველ ნომერში იბეჭდება ერთი ტრადიციული საკრავისა და ქართული ხალხური მუსიკის ერთი რომელიმე ჟანრის ისტორია ამ ჟანრის რომელიმე სიმღერის სანოტო ნიმუშთან ერთად.

ტმკსც-ის ბიულეტენი დაარსდა 2004 წელს იუნესკოს პროგრამის – “ქართული პოლიფონიის დაცვისა და განვითარების” ფარგლებში. ##1-7 ბიულეტენი (რედ. რუსუდან წურწუმია) გამოვიდა ბეჭდური სახით, ხოლო #8 და მომდევნო ნომრები (რედ. მაკა ხარძიანი) ხელმისაწვდომია მხოლოდ ელექტრონულად.  ბიულეტენის ახალი ნომრები ყოველი წლის იანვარსა და ივნისში ტმკსც-ის ვებ-გვერდზე ქვეყნდება: www.polyphony.ge

ტმკსც-ის ბიულეტენი თანამშრომლობის საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს, ვისი მასალას შესაბამისობაში იქნება ბიულეტენის თემატიკასთან. ამისათვის უნდა დაუკავშირდეს ელექტრონული ბიულეტენის შემდგენელსა და რედაქტორს მისამართზე maka.khardziani@yahoo.com. მასალის მოწოდების ბოლო ვადაა:  დეკემბრის ნომრისთვის – 1 ნოემბერი, ივნისის ნომრისთვის – 1 მაისი.

ბიულეტენის გასული ნომრების გაცნობა და უფასოდ გადმოწერა შესაძლებელია შემდეგი ბმულებით:

#30 ბიულეტენი (ივნისი, 2021)

#29 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2020)

#28 ბიულეტენი (ივნისი, 2020)

#27 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2019)

#26 ბიულეტენი (ივნისი, 2019)

#25 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2018) 

#24 ბიულეტენი (ივნისი, 2018)

#23 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2017)

#22 ბიულეტენი (ივნისი, 2017)

#21 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2016)

#20 ბიულეტენი (ივნისი, 2016)

#19 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2015)

#18 ბიულეტენი (ივნისი, 2015)

#17 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2014)

 #16 ბიულეტენი (ივნისი, 2014)

#15 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2013)

#14 ბიულეტენი (ივნისი, 2013)

#13 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2012)

#12 ბიულეტენი (ივნისი, 2012)

#11 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2011)

#10 ბიულეტენი (ივნისი, 2011)

#9 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2010)

#8 ბიულეტენი (ივნისი, 2010)

#7 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2007)

#6 ბიულეტენი (ივნისი, 2007)

#5 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2006)

#4 ბიულეტენი (ივნისი, 2006)

#3 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2005)

#2 ბიულეტენი (ივნისი, 2005)

#1 ბიულეტენი (დეკემბერი, 2004)