სამეცნიერო ფორუმები

ავსტრია. 1973 “ბურდონი ევროპულ ხალხურ მუსიკაში”, ეს გახლდათ საერთაშორისო კონფერენციის სათაური, რომელიც სანტ – პოლტენში, ავსტრიაში ჩატარდა (28 მაისი – 2 ივნისი, 1973). კონფერენციის პროგრამაში 16 მოხსენებაა წარმოდგენილი, ათი მათგანი (მათ შორის ერთი ახალიც, ბურდონული მრავალხმიანობა ისლანდიაში) 1981 წელს გერმანიაში გამოქვეყნებულ კრებულში შევიდა (იხილეთ გერმანია, 1981). ამ სიაში აღნიშნულია ის მოხსენებებიც, რომელიც არ გამოქვეყნებულა. 

1. Walter Deutsch*. “Der bordun in der europaischen volksmusik”.

2. Reidar Sevag*. “Bordunierende Volksmusikinstrumente in Norwegen”.

3. Karl Frank*. ”Zur maultrommel in Suddeutschland”.

4. Brigitte Bachmann-Geiser. “Schellenschutteln und Talerschwingen in der Schweiz”.

5. Ivan Kachulev. “Zveistimmige Volksmusikinstrumente in Bulgarien”.

6. Dragoslav Devich. “Typen serbischer Sackpfeifen”.

7. Tibor Ehlers. “Formen und Moglichkeiten der drehleier”.

8. Birthe Traerup. “Bordunierende Zveistimmigkeit in Mazedonien”.

9. Felix Hoeburger. “Bordunbildungen in der Volksmusik Griechenlands”.

10. Felix Karlinger*. “Die sardischen Launeddas”.

11. Claudie Marcel-Dubois*: La musique instrumental a bourdon dans la tradition populaire francaise”.

12. John A. Brune. “Piob mhor und andere britisch-irische Sackpfeifen”.

13. Klaus Walter. “Die bordunpraxis in der europaischen musik des spaten Mittelalters und der fruhen Renaissance anhand bildlicher, musiktheoretischer und musikalischer Quellen”.

14. Rudolf Brandl*. “Der Bordun und seine Entwiclkung in der Volksmusik des Dodekanes anhand eigener Feldaufnahmen 1965-1971”.

15. Jan Steszewski*. “Der Bordun und die bordun-artigen Erscheinungen in der polnischen Volksmusik”.

16. Franz Eibner. “Bordun – tonalitat – Auskomponierung. Zum innermusikalischen sinngehalt bordunieranden Musizierens”.

Share it on