კონტაქტი

მისამართი: გრიბოედოვის 8/10, თბილისი, 0108, საქართველო

 

ტელ.: (+995 32) 2998953

ფაქსი: (+995 32) 2987187

ელ. ფოსტა: polyphony@tsc.edu.ge