მეცნიერები

ვლადიმერ ახობაძე25. 12. 1918 (სამტრედია) – 31. 10. 1971 (მოსკოვი) – ქართველი მუსიკისმცოდნე, თეორეტიკოსი, ფოლკლორისტი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ეწეოდა პედაგოგიურ და სამეცნიერო-შემკრებლობით მუშაობას.
ახობაძის ძირითადი ნაშრომები:
აფხაზური ხალხური სიმღერები. (1956). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ და აფხაზურ ენებზე)
ქართული სვანური ხალხური სიმღერების კრებული. (1957). თბილისი: ტექნიკა და შრომა (ქართულ და რუსულ ენებზე)
ქართული აჭარული ხალხური სიმღერები. (1961). ბათუმი. სახელმწიფო გამომცემლობა (ქართულ და რუსულ ენებზე, რეზ. ინგლ. ენაზე)
Форма коллективного труда «нади» и грузинская народная четырехголосная песня «Надури». (1965). Будапешт (რუსულ ენაზე)
Грузинские народные трудовые песни «Надури». (1964). VII международный конгресс антропологических и этнографических наук. Москва: Наука (რუსულ ენაზე)
Грузинские народные трудовые песни «Надури». (1969). В сборнике «Музыка стран Азии и Африки». Москва: Советский композитор (რუსულ ენაზე)

Share it on