ბიბლიოგრაფია

ლიტერატურა ქართული ხალხური მუსიკისა და საეკლესიო გალობის შესახებ

აკვნის ნანა(2000). კალანდაძე-მახარაძე, ნინო (შემდგენელი). თბილისი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს ხალხური შემოქმედების სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრი (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ალავიძე, დავით. (1978). ქართული და საქართველოში გავრცელებული ხალხური მუსიკალური საკრავები. თბილისი: ხელოვნება.

ანდრიაშვილი, აკაკი და მახარაძე, ვასილ(1971). ქართული ხალხური სიმღერები. თბილისი: განათლება (ქართულ ენაზე)

ანდრიაძე, მანანა(1991). ქართული საღვთისმსახურო გალობა. საგალობლების ჟანრები. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 81-92). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ანდრიაძე, მანანა. (1997). სამუსიკო ნიშნები და მათი ამოხსნის შესაძლებლობა ერთი ქართული ხელნაწერის მიხედვით. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 106-121). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

ანდრიაძე, მანანა(2001). გულანებში დაცული ჭრელების შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 49-58). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ანდრიაძე, მანანა. (2002). ქართული საეკლესიო გალობის თანამედროვე პრობლემები: რეცენზიები და გამოხმაურებები ბროშურაზე „ასე გალობდნენ ძველად საქართველოში“. თბილისი.

ანდრიაძე, მანანა და ჩხეიძე, თამარ. (2003). ჭრელის სისტემა ქართულ სამგალობლო პრაქტიკაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 442-457). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ანდრიაძე, მანანა და  ჩხეიძე, თამარ. (2010). კილო-მოდუსები ქართულ საეკლესიო საგალობელში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 443-460). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

არაბული,ამირან. (2007). ფოლკლორის ეროვნული დათვალიერება-ფესტივალის ზეპირსიტყვიერების ლაურეატები, 2005-2006.  თბილისი.

არაბული,ამირან. (2007). ფოლკლორის ეროვნული დათვალიერება-ფესტივალის ზეპირსიტყვიერების ლაურეატები, 2005-2006.  თბილისი.

არაბული ამირან, თათარაიძე ეთერ. (2014). პირმა დაგლოცასთ ღვთისამა: მოხეური ხალხური სიტყვიერება. თბილისი: უნივერსალი.

არაქელოვი, ქრისტეფორე. (1990). თემატიზმი და ფორმისქმნადობა ქართლისა და კახეთის საფერხულო, საცეკვაო და სათამაშო სიმღერებში. II ნაწ: მასშტაბურ-თემატური სტრუქტურები საფერხულო, საცეკვაო და სათამაშო სიმღერებში. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). (გვ. 131-167). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

არაყიშვილი, დიმიტრი. (1925). ქართული მუსიკა. თბილისი: მეცნიერება საქართველოში. ქუთაისი: ადგილობრივი მეურნეობის სტამბა (ქართულ ენაზე)

არაყიშვილი, დიმიტრი(1940). ხალხური სამუსიკო საკრავების აღწერა და გაზომვა. თბილისი: ტექნიკა და შრომა (ქართულ ენაზე)

არაყიშვილი, დიმიტრი. (1950). რაჭული ხალხური სიმღერები. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

არაყიშვილი, დიმიტრი(1954). დასავლეთ საქართველოს ხალხურ სიმღერათა კილოს წყობა. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

არაყიშვილი, დიმიტრი. (1950). სვანური ხალხური სიმღერები. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

არნდტი, მეთიუ. (2018). ჰარმონიისა და ხმათასვლის ზოგიერთი სტატისტიკური თავისებურება შემოქმედის სკოლის ქართულ საგალობლებში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.470-483). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

არომი, სიმჰა და ვალეჰო, პოლო. (2010). ქართული მრავალხმიანობის აკორდიკის სინტაქსის თეორიისათვის. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.309-335). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

არომი, სიმჰა და  ვალეჰო, პოლო. (2012). აკორდის სინტაქსის საფუძვლები ზოგიერთ მეგრულ სიმღერაში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.253-277). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ასანიძე, მაია. (1991). „ჭრელისა“ და „კილოს“ საკითხისათვის ძველ ქართულ პროფესიულ მუსიკაში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 112-122). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ასიეშვილი, ბაია. (2008). თელაველები.  თბილისი: საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო  ცენტრი.

ასიეშვილი, ბაია. ( 2016). როსტომ გოგოლაძე:  საგალობელი. თბილისი: ფონდი ქართული გალობა.

ასლანიშვილი, შალვა(1954-1956). ნარკვევები ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ. I და II ტომი. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

ასლანიშვილი, შალვა(1970). ქართლ-კახური ხალხური საგუნდო სიმღერების ჰარმონია. თბილისი: განათლება (ქართულ ენაზე)

ასლანიშვილი, შალვა(1991). ძველი ქართული სანოტო ნიშნების საკითხისათვის. სანოტო ნიშნების სისტემა ძველ ქართულ ხელნაწერებში (X-XII ს.ს.). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 22-61). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

აშუბა, ვადიმ. (1986). აფხაზური ხალხური სიმღერები. თბილისი: სსრ კავშირის მუსიკალური ფონდის საქართველოს განყოფილება (ქართულ, აფხაზურ და რუსულ ენებზე)

ახვლედიანი, გივი. (1990). „ქართლის ცხოვრების” ფოლკლორული წყაროები. თბილისი: საქართველო.

ახობაძე, ვლადიმერ. (1956). აფხაზური ხალხური სიმღერები. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ და აფხაზურ ენებზე)

ახობაძე, ვლადიმერ(1957). ქართული სვანური ხალხური სიმღერების კრებული. თბილისი: ტექნიკა და შრომა (ქართულ და რუსულ ენებზე)

ახობაძე, ვლადიმერ(1961). ქართული აჭარული ხალხური სიმღერები. ბათუმი. სახელმწიფო გამომცემლობა (ქართულ და რუსულ ენებზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ბარამიძე, ბარამ. (1971). საკულტო სარიტუალო ჟანრი ქართულ მუსიკალურ ფოლკლორში. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, # 9: 17-22. (ქართულ ენაზე)

ბარამიძე, ბარამ. (2011). კახი როსებაშვილი. თბილისი.

ბაღაშვილი, გია(2005). ქართული მუსიკალური ფოლკლორის ესთეტიკური პოლისტადიურობა. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 48-54). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ბაღაშვილი, გია. (2005). ქართული მუსიკალური ფოლკლორის ესთეტიკის სათავეებთან: ავტორეფერატი. თბილისი: ჩოხი.

ბაღაშვილი, გია. (2010). მელიზმატიკის სიმწირის ესთეტიკური მექანიზმი წინაქრისტიანული წარმოშობის ქართულ მუსიკალურ-ფოკლორულ ჟანრებში. წურწუმია,  რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 67-77). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ბაღაშვილი, გია.  (2014). “ერთისა” და “მრავალის” ანტინომია ქართული მუსიკალური ფოლკლორის ადრეულ სტადიებზე. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 127-137). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ბაღაშვილი, გია.  (2015). კიდევ ერთი გარდამტეხი პერიოდის შესახებ ქართულ მუსიკალურ აზროვნებაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (გვ. 215-225) თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ბაღაშვილი, გია. (2018). მარადისობის ესთეტიკური კატეგორია ქართლ-კახურ სუფრულ სიმღერებში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 85-95). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ბახტაძე, ი. (1986). ქართული მუსიკალურ-ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან: XIX საუკუნის მეორე ნახევარი. თბილისი: მეცნიერება.

ბენაშვილი, ანდრია(1886). ქართული ხმები. საეკლესიო გალობა წმ. იოანნე ოქროპირის წირვის წესისა. ქართლ-კახეთის კილოზედ. ხალხური სიმღერები. ტფილისი: სტამბა მელიქიშვილისა (ქართულ ენაზე)

ბითელი, ქეროლაინ. (2018). მრავალხმიანობა, მემკვიდრეობა და მდგრადი განვითარება. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.41-54). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ბლიაძე, რომან. (2016). ლიტურგიკული წეს-განგებანი. წიგნი I. თბილისი: თბილისის სასულიერო აკადემია.

ბლუმი, მაიკლ. (2003). ქართული სიმღერა გაერთიანებულ სამეფოში _ სიხარული და ხაფანგი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 564-576). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ბოლ ზემპი, სილვია(2001). ხმოვნები და აკორდები. სიმღერა ზემო სვანეთში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 292-303). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ბრაილაშვილი, ნინო. (1990). ასეთი მახსოვს საქართველო, ეთნოგრაფიული ჩანახატები. თბილისი: ხელოვნება.

ბუაძე, (1990).  ქართული ხალხური და საქართველოში გავრცელებული საკრავები.  თბილისი.

გაბისონია, თამაზ(1988). ქართული ხალხური მრავალხმიანობის კომპოზიციური პრინციპები და ტიპები. კრებულში: გაბუნია, ნოდარ; წურწუმია, რუსუდან და სხვანი (რედკოლეგია). ქართული მუსიკის პოლიფონიის საკითხები. (გვ. 3-17). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

გაბისონია, თამაზ. (1993-1994). ქართული ხალხური მრავალხმიანობის სინთეზური და გარდამავალი ფორმები. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. სამეცნიერო შრომები. (გვ. 40-59). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

გაბისონია, თამაზ. (1997). ფუნქციური ინიციატივა ქართულ ხალხურ სიმღერაში. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 51-62). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

გაბისონია, თამაზ. (2000). ქართული ხალხური (ვოკალური) მრავალხმიანობის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.) ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 49-65). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე ინგლისური რეზიუმეთი)

გაბისონია, თამაზ. (2001). ქართული საეკლესიო საგალობლისა და ქართული ხალხური სიმღერის ურთიერთმიმართების რამოდენიმე ასპექტი. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. (გვ. 209-222). ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

გაბისონია, თამაზ. (2005). ჰიპოთეზები ქართული მრავალხმიანობის ჩამოყალიბების პროცესის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 68-78). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გაბისონია, თამაზ. (2008). ცნება „მრავალხმიანობა“ ქართული ხალხური მუსიკის მაგალითზე. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 66-75). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გაბისონია, თამაზ. (2010).  ქართული ხალხური საკრავიერი მრავალხმიანობის ფორმები.  წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 409-416). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გაბისონია, თამაზ. (2012).  დამწყები ხმა ქართულ მრავალხმიანობაში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 196-210). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გაბისონია, თამაზ. (2015). ბურდონის სემიოტიკური განზომილებები ტრადიციულ მუსიკაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.132-147). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გაბისონია , თამაზ.  (2018). შებანების კანონზომიერებანი ქართულ ტრადიციულ მუსიკაში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 260-275). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გაბუნია ნ, წურწუმია რ, არუთინოვ-ჯინჭარაძე დ. (1997). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები: სამეცნიერო  შრომების  კრებული. თბილისი: მერიდიანი.

გაბუნია ნ, წურწუმია რ, თუმანიშვილი ქ. (1998). ქართული მუსიკის პოლიფონიის საკითხები: სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი: ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია.

გაბუნია ნ,   წურწუმია რ,  ჭოხონელიძე  კ. (2000). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი: ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია.

გამყრელიძე, თამაზ. (1989). წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა, ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა, აკაკი შანიძის რედაქციითა და წინასიტყვაობით. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

გარაყანიძე, ედიშერ(1985). ფიქრები ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებლობაზე. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, # 1: 72-83 (ქართულ ენაზე)

გარაყანიძე, ედიშერ. (1987). ზოგიერთი ქართული მუსიკალური დიალექტის დადგენისათვის. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, # 6: 91-96 (ქართულ ენაზე)

გარაყანიძე, ედიშერ. (1988). იმპროვიზაციის სახეები ქართულ ხალხურ სიმღერებში. კრებულში: გაბუნია, ნოდარ; წურწუმია, რუსუდან და სხვანი (რედკოლეგია). ქართული მუსიკის პოლიფონიის საკითხები. (გვ. 62-76). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

გარაყანიძე, ედიშერ(1990). ქართული მუსიკალური დიალექტები და მათი ურთიერთმიმართება. საკანდიდატო დისერტაცია. (ხელნაწერის უფლებით). თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული ავტორეფერატით)

გარაყანიძე, ედიშერ(1994). შერეული შესრულების შესახებ ქართულ ხალხურ სასიმღერო შემოქმედებაში. ჟურნალი „ხელოვნება“, # 1-3: 24-29 (ქართულ ენაზე)

გარაყანიძე, ედიშერ. (1997). გურული მუსიკალური დიალექტის შესახებ. კრებულში: სადრაძე, ვაჟა (რედ.). გურია, მხარის კვლევა-ძიების შედეგები, II. (გვ. 187-196). თბილისი: მეცნიერება (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

გარაყანიძე, ედიშერ. (1997). ზოგიერთი ქართული მუსიკალური ტერმინის რაობისა და ეტიმოლოგიის გარკვევისათვის. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. სამეცნიერო შრომები. (გვ. 39-50). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

გარაყანიძე, ედიშერ(1997). ქართული ხალხური სიმღერის განვითარების ერთი ადრეული ეტაპის შესახებ. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 18-38). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

გარაყანიძე, ედიშერ(2007). ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებლობა. თბილისი: ინტელექტი (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

გარაყანიძე, ედიშერ. (2007). ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებლობა. თბილისი: ინტელექტი.

გარაყანიძე, ედიშერ. (2007). რჩეული წერილები. ზუმბაძე, ნატო (შემდგენელი). თბილისი: საქართველოს მუსიკალური საზოგადოება.

გარაყანიძე ედიშერი (2011). ქართული მუსიკალური დიალექტები და მათი ურთიერთმიმართება. თბილისი: გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

გარაყანიძე, ედიშერ. (2011). ქართული მუსიკალური დიალექტები და მათი ურთიერთმიმართება. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

გარაყანიძე, გიორგი. (გიგი). (2014). ეთნომუსიკის თეატრის ერთი უცნობი ნიმუშისათვის (ზედაშის იავნანა). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 298-311). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გარაშვილი, გაბრიელ. (2017). გადაიდარე, ზეცაო. თბილისი: ფონდი ქართული გალობა; საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი.

გაუ, რიჩარდ. (2003). ქართული სიმღერა უელსში და მის ფარგლებს გარეთ (ნაწილი პირველი _ საწყისების, გემოვნების და წარმოსახვის ღირებულება). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 577-581; 588-592). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გეგეჭკორი, ლადო(2007). ხალხური სიმღერის მოამაგენი. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

გელაშვილი, მაია. (2012).პანკისის ხეობის ქისტების ტრადიციული მუსიკის შესწავლისათვის. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 155-162). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გელაშვილი, მაია. (2018). გურული ნანინა.  წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 409-418). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გელზერი, სტიუარტ. (2003). ქართული ხალხური მუსიკის ბგერათწყობის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 186-200). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გელოვანი, თამარ. (2014). სიმღერიდან სიტყვამდე. თბილისი: გამომცემლობა უსტარი.

გელოვანი, თამარ. (2014). მეც მივალ გურიაში… თბილისი: უსტარი.

გენძეხაძე, ცისანა. (2015).  გარდასულ დროთა მატიანე. თბილისი: უსტარი.

გვარჯალაძე, გულნარა. (1987). მეტყველებითი და მუსიკალური ინტონაციის ურთიერთქმედების საკითხისათვის ქართლურ და კახურ ხალხურ სიმღერებში. კრებულში: თუმანიშვილი, ქეთევან (რედ.). ქართული მუსიკის მელოდიის, ჰარმონიის და ფორმის საკითხები. (გვ. 110-120). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

გვახარია, ვაჟა. (1962). ქართულ მუსიკალურ სისტემათა განვითარება. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

გვახარია ვაჟა, შუღლიაშვილი დავით, რაზმაძე  ნინო . (2013). ქართული საგალობლების ხელნაწერთა აღწერილობა და ანბანური კატალოგი: წმ. ფილიმონ მგალობლის (ქორიძის) და წმ. ექვთიმე აღმსარებლის (კერესელიძის) სანოტო ხელნაწერების მიხედვით. თბილისი.

გიორგაძე, თამარ.(2003). ქართული მწერლობა და მუსიკა. თბილისი.

გოგოლაძე, ლიანა(1987). ოსტინატოს გამოყენების ფორმები ქართულ ხალხურ მუსიკაში. კრებულში: თუმანიშვილი, ქეთევან (რედ.). ქართული მუსიკის მელოდიის, ჰარმონიის და ფორმის საკითხები (გვ. 34-51). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. (ქართულ ენაზე)

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ(1988). პოლიფონიური გურული სიმღერის შესახებ. კრებულში: გაბუნია, ნოდარ; წურწუმია, რუსუდან და სხვანი (რედკოლეგია). ქართული მუსიკის პოლიფონიის საკითხები. (გვ. 77-99). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ. (1989). ქართლ-კახური გრძელი სუფრული სიმღერების ნოტაციის საკითხისათვის (მეთოდოლოგიური ნარკვევი). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია.

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ(1993-1994). სვანური საგუნდო მრავალხმიანობის ფაქტურული თავისებურებების საკითხისათვის. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. სამეცნიერო შრომები. (გვ. 3-39). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე).

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ. (2000). მეგრული ლირიკული სიმღერის კილო-ინტონაციური წყობის თავისებურებების შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. (გვ. 66-97). თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ(2001). მრავალხმიანი ქართული ხალხური სიმღერების კილოური წყობის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. (გვ. 233-259). ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ. (2003). ქართლ-კახური გრძელი სუფრული სიმღერების კილო-ინტონაციური წყობის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 306-323). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ(2005). ქართულ ხალხურ-სასიმღერო მრავალხმიანობაში გაბატონებული მონოტონიკური (არაოქტავური) კილოს ავთენტიკური და პლაგალური სახეობების შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 209-226). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ. (2008). „ქართული კადანსის“ კილო-ინტონაციური წყობის თავისებურებების შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (გვ. 269-281) თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ. (2010). „კვარტული კადანსის“ თავისებურებანი მრავალხმიან ქართლ-კახურ სიმღერებში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.251-266). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე )

გოგოტიშვილი ვლადიმერ(2011). (წერილების კრებული). რედაქტორები: გულბათ ტორაძე, დევილ არუთინოვი-ჯინჭარაძე. შემდგენელი: ნინო ნაკაშიძე. თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია. თბილისი: (ქართულ და რუსულ ენებზე).

გოგოტიშვილი, ვლადიმერ. (2011). ქართული ხალხური მუსიკის თეორიული საკითხები: (წერილების კრებული). თბილისი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა.

გოცირიძე, გიორგი და ღამბაშიძე, ნინო. (2008). ქართული ტრადიციული სუფრის ლიტურგიული ბუნება, სადიდებლები და სალხინო საგალობლები.  წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 485–494). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გრემი, ჯონ ა. (2010). მეხსიერების მნიშვნელობა ქართული გალობის ზეპირ ტრადიციაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 491-515). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გრემი, ჯონ ა. (2012). ივლიანე ნიკოლაძე: ქართულ ძლისპირთა რედაქტორი. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (გვ. 425-446) თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

გურული ხალხური სიმღერები(2006). (თანდართული კომპაქტდისკით). ვეშაპიძე, ლევან (შემდგენელი). ჭოხონელიძე, კუკური (რედაქტორი). თბილისი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).

დგებუაძე, თამარ. (1993-1994). ოროველას გენეზისის საკითხისათვის. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 60-73). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

დეკანოსიძე, ნათია. (2003). საბაკალავრო შრომა: ხალხურ ტექსტებზე შექმნილი ვოკალური ციკლების ფოლკლორთან დამოკიდებულების საკითხები. თბილისი.

დეკანოსიძე, ნათია. (2003). საბაკალავრო შრომა: აჭარული (ქობულეთური) ნადური სიმღერები. თბილისი.

დეკანოსიძე, ნათია. (2015). აჭარული ნადური სიმღერების კომპოზიციური და დრამატურგიული თავისებურებანი (სიმფონიზმის პრობლემა). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 243-256). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

დიასამიძე, ეკატერინე. (2010).  მრავალხმიანობის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ ქართულ გალობაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 461-465). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

დიასამიძე, ეკატერინე. (2012). მრავალხმიანობის ფორმები რუსულ საეკლესიო გალობაში (მე-17 საუკუნით დათარიღებული საგალობლების მაგალითზე). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (გვ. 447-453) თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

დოკუმენტები იმერეთში საეკლესიო გალობის ისტორიისათვის (1821-1920წწ.). (2007). გელათის მონასტრის დაარსების 900 და ფ. ქორიძის „ქართული გალობის“ ოთხწიგნეულის გამოცემიდან 110 წლისთავისადმი. კეზევაძე, მერაბ (შემდგენელი). ქუთაისის ცენტრალური არქივი. ქუთაისი: (ქართულ ენაზე)

დოლიძე, დალი(1990). გალობის როლი ადრებიზანტიურ სამრევლო ღვთისმსახურებაში ძველი ქართული ლიტურგიკულ-ჰიმნოგრაფიული ძეგლების მიხედვით. (მწუხრი). სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). (გვ. 215-223). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

დოლიძე, დალი(1991). ღამისთევის ლოცვის საგალობელთა ლიტურგიკული თავისებურებანი ქართულ საღვთისმსახურო პრაქტიკაში (ე. კერესელიძის „მწუხრისა“ და „ცისკრის“ საგალობელთა კრებულების მიხედვით). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 193-203). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

დოლიძე, დალი(2001). ძველი ქართული სინოდიკონი. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 17-35). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

დონაძე , ჩიჯავაძე  , ჩხიკვაძე .(1990). ქართული მუსიკის ისტორია. თბილისი: განათლება.

დონაძე, ვლადიმერ. (2016). ზაქარია ფალიაშვილი. თბილისი: ჯეოპრინტი.

ესვანჯია, ია.(2013). ხელოვნების ლაბირინთებში. თბილისი: Graphics Design & Printing.

ელანიძე, ვალერიან. (1988). თუშეთის ისტორიის საკითხები. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ემსჰაიმერი, ერნსტ(1989). კავკასიელთა ხალხური მუსიკა გერმანელ მოგზაურთა ჩანაწერებში. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, # 1: 121-124 (ქართულ ენაზე)

ერქვანიძე, მალხაზ. (1991). ქართული მუსიკის წყობა (პრობლემები და მოსაზრებები). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 172-193). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ერქვანიძე, მალხაზ(2001). ქართული მრავალხმიანობის ბუნება. ფორმათა ერთიანობის შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 86-100). თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი „ღია საზოგადოება _ საქართველო“ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ერქვანიძე, მალხაზ. (2002). ქართული გალობა: გელათის სკოლა II ტომი: თორმეტ საუფლო და უძრავ დღესასწაულთა საგალობლები. თბილისი: საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საეკლესიო გალობის ცენტრი.

ერქვანიძე, მალხაზ. (2003). ქართული მუსიკის ბგერათწყობა (პრობლემები, მოსაზრებები). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 173-185). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ერქვანიძე, მალხაზ. (2003). ქართული საეკლესიო და სალხინო საგალობლები (გურული კილო): გადმოცემული დიმიტრი პატარავას მიერ, ნოტებზე გადაიღო მამია პატარავამ. თბილისი: საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საეკლესიო გალობის ცენტრი.

ერქვანიძე, მალხაზ. (2004). ქართული გალობა: გელათის სკოლა I ტომი : მწუხრი, ცისკარი, წირვა: იღუმენ ექვთიმე კერესელიძისა და დეკანოზ რაჟდენ ხუნდაძის ხელნაწერების მიხედვით. თბილისი: საქართველოს  საპატრიარქოსთან  არსებული  საეკლესიო  გალობის  ცენტრი.

ერქვანიძე, მალხაზ. (2008). ქართული საგალობლების აღდგენა-რესტავრაცია – ქართული სამგალობლო სკოლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 449-468). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ერქვანიძე, მალხაზ. (2015).ქართული სამუსიკო სისტემა (მოკლე მიმოხილვა). წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 449-470). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ერქვანიძე, მალხაზ. (2018). კანონისა და კანონიკური აზროვნების შესახებ ქართულ ტრადიციულ მუსიკაში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 484-501). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ერქომაიშვილი, ანზორ(1980). ქართული ხალხური სიმღერები. გურული. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

ერქომაიშვილი, ანზორ. (1988). შავი შაშვი ჩიოდა. თბილისი: ნაკადული

ერქომაიშვილი, ანზორ. (2009). ანსამბლი რუსთავი ორმოცი წლისაა. თბილისი: საქართველოს მაცნე

ერქომაიშვილი, ანზორ. (2013). გური და ტრისტან სიხარულიძეები. თბილისი: უსტარი

ერქომაიშვილი, ანზორ. (2013). ქართული სიმღერის მოამაგენი: გური და ტრისტან სიხარულიძეები. თბილისი: უსტარი

ერქომაიშვილი, ანზორ. (2015). ჩემი ბაბუა არტემ ერქომაიშვილი. თბილისი: უსტარი

ერქომაიშვილი, ანზორ. (2017). გური და ტრისტან სიხარულიძეები. თბილისი: უსტარი

ვალიშვილი, ნანა  (2010).  ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობა და ხალხური მუსიკის შემსრულებლობის პრობლემები თანამედროვე საქართველოში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 590-607). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ვესტმანი, იოჰან(2003). ქართული პოლიფონიური სიმღერების კილოტონალობის პრობლემები: სიმაღლის, ინტერვალებისა და ტემბრის ცვალებადობა. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 201-220). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ზუმბაძე, ნატალია(1983). გაფართოებული კილოს პრინციპები ქართულ ხალხურ სიმღერებში. სამეცნიერო შრომების კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე, (პ/მ. რედ). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი. (გვ. 82-93). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

ზუმბაძე, ნატო. (1988). ქართველ ქალთა მრავალხმიანი სიმღერების ზოგიერთი თავისებურება. საბჭოთა ხელოვნება, #1.

ზუმბაძე, ნატო(1996). ამინდის სავედრებლები ქართველ ქალთა სასიმღერო ტრადიციაში. ხელოვნება, # 1-2-3.

ზუმბაძე, ნატალია. (1993-1994). სიტყვიერი მასალა _ ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის აუცილებელი წყარო. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 74-85). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ზუმბაძე, ნატო(2000). მრავალხმიანობის კანონზომიერებები ქართველ ქალთა სიმღერებში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 108-120). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ზუმბაძე, ნატო(2001). ქართული მრავალხმიანი სიმღერა და მისი სწავლების მეთოდები. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 316-327). თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი `ღია საზოგადოება _ საქართველო~ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ზუმბაძე, ნატო. (2003). ქართული მრავალხმიანი სიმღერა და მისი უცხოელი შემსრულებლები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 541-551). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ზუმბაძე, ნატო(2005). ქართული ბატონების სიმღერები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 115-128). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ზუმბაძე, ნატო. (2007). ქართული ხალხური სიმღერა და მისი შესრულება. თბილისი: ფავორიტი

ზუმბაძე, ნატო.(2007). ედიშერ გარაყანიძე-რჩეული წერილები. თბილისი: საქართველოს მუსიკალური საზოგადოება

ზუმბაძე, ნატალია. (2008). ქართული საძეობო სიმღერები. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 299-313). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ზუმბაძე, ნატალია. (2010). ქართული სიმღერის მრავალხმიანობა და მისი დამატებითი არგუმენტები. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 354-370). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ზუმბაძე, ნატალია და მათიაშვილი, ქეთევან.  (2012). კავკასიელ ხალხთა მრავალხმიანობა და მისი მიმართება ქართულთან (აუდიოალბომის – კავკასიელ ხალხთა მუსიკა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ფონოარქივიდან – მიხედვით. ).  წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 133-154). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ზუმბაძე, ნატალია. (2018). თუშური სიმღერის მრავალხმიანობის საკითხისათვის. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 228-245). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

თავბერიძე, ილია. (2005).  გურიის სიმღერების წარმოშობა, ვარლამ სიმონიშვილი. თბილისი: გურიის სულიერი და კულტურული ფასეულობების შესწავლისა და პოპულარიზაციის ცენტრი

თათარაიძე  ეთერ, არაბული  ამირან. (2014). ქართველ ებრაელთა ხალხური სიტყვიერება. თბილისი: საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

თუმანიშვილი, ქეთევან(1973). აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სიმღერების მუსიკალური ფორმების კლასიფიკაციის საკითხისათვის. კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე; თუმანიშვილი, ქეთევან და სხვანი (რედკოლეგია). სამეცნიერო შრომები. (გვ. 75-102). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

თუმანიშვილი, ქეთევან(1983). აღმოსავლეთ საქართველოს სამხმიანი ხალხური სიმღერების ვარიანტული განვითარების თავისებურებანი. სამეცნიერო შრომების კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე, (პ/მ. რედ). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი. (გვ. 31-53). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

თუმანიშვილი, ქეთევან. (1987). კუპლეტური ფორმა აღმოსავლეთ საქართველოს სამხმიან სიმღერებში. კრებულში: თუმანიშვილი, ქეთევან (რედ.). ქართული მუსიკის მელოდიის, ჰარმონიის და ფორმის საკითხები. (გვ. 3-20). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

თუმანიშვილი, ქეთევან და ანდრიაძე, მანანა. (1991). ზოგიერთი მასალა ძველი ქართული სანოტო დამწერლობის მკვლევართა შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 12-22). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

იაშვილი, მზია. (1975). ქართული მრავალხმიანობის საკითხისათვის. თბილისი: განათლება (ქართულ ენაზე)

იაშვილი, მზია. (1997). ქართული ლიტურგიკული პრაქტიკიდან: კანონი. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 122-129). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

ინაიშვილი, ასლან; ნოღაიდელი, ჯემალ და ჩხიკვაძე გრიგოლ. (1961). მასალები აჭარული მუსიკალური ფოკლორიდან. თბილისი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა (ქართულ ენაზე)

კალანდაძემახარაძე, ნინო. (2000). ზარი _ მრავალხმიანი გლოვა ქართულ ფოლკლორში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 121-134). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

კალანდაძემახარაძე, ნინო(2001). ვოკალური შთაბეჭდილებების მსოფლიო ანთოლოგია და ქართული მრავალხმიანობა პარიზის ადამიანის მუზეუმის ეთნომუსიკოლოგიური დეპარტამენტის ფონოკოლექციაში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 223-232). თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი „ღია საზოგადოება _ საქართველო“ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

კალანდაძემახარაძე, ნინო. (2003). მრავალხმიანი ქართული ხალხური სასიმღერო მეტყველების ერთი არტიკულაციური თავისებურების შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 335-349). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კალანდაძემახარაძე, ნინო. (2005). გლოვის ზარი ქართველ მამაკაცთა ტრადიციულ მრავალხმიანობაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 158-178). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კალანდაძე-მახარაძე, ნინო. (2010). მრავალხმიანი ლირიკული აკვნის სიმღერა საქართველოში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 175-197). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კალანდაძე-მახარაძე, ნინო. (2015).მრავალხმიანი აზროვნება; უწყვეტი ქართული ტრადიცია (პოლიკარპე ხუბულავასაგან ჩაწერილი საგალობლების მაგალითზე). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 226-242). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კალანდაძე-მახარაძე,ნინო. (2015). ქართული სიმღერის მოამაგენი: პოლიკარპე ხუბულავა. თბილისი: გამომცემლობა უსტარი

კაპანაძე, ოთარ. (2005). აღმოსავლეთ საქართველოს მთისა და ქართლ-კახური საფერხულო სიმღერების ურთიერთმიმართება. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 254-270). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კაპანაძე, ოთარ. (2015). ტრადიციული მრავალხმიანობის თანამედროვე მდგომარეობა აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში (2012 წელს დუშეთის რაიონში ჩაწერილი მასალის მიხედვით). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.183-192). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კარბელაშვილი, ვასილ(1897). ქართლ-კახური გალობა „კარბელაანთ კილოთი“. „მწუხრი“. პირველი ნაწილი. თბილისი: სტამბა მ. შარაძისა და ამხანაგობისა (ქართულ და რუსულ ენებზე)

კარბელაშვილი, ვასილ. (1898). ქართლ-კახური გალობა “კარბელაანთ კილოთი”. „ცისკარი“. მეორე ნაწილი. თბილისი: სტამბა „ცნობის ფურცელი“ (ქართულ და რუსულ ენებზე)

კარბელაშვილი, პოლიევქტოს. (2011). ქართული საერო და სასულიერო კილოები. თბილისი: „კაბადონი +”

კარგარეთელი, ია(1909). ქართული ხალხური სიმღერები და ლექსები. თბილისი: ძმობის სტამბა (ქართულ ენაზე)

კეინი, ფრანკ. (2003). ქართული სიმღერის შესწავლის მეთოდები საზღვარგარეთის ქართულ გუნდებში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 552-563). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კვიჟინაძე, მარინა. (2003). გურული სიმღერა „აგუნა“. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 380-386). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კვიჟინაძე, მარინა. (2005). ღვინის ღვთაებისადმი მიძღვნილი სიმღერების რიტმულ-ინტონაციური თავისებურებანი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 293-306). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კვიჟინაძე, მარინე. (2006). ჯოკია მეშველიანი. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. ჯოკია მეშველიანის სახელობის ფონდი. თბილისი: საქართველოს მაცნე (ქართულ ენაზე)

კვიჟინაძე, მარინა. (2015). ტრადიციული მრავალხმიანი სიმღერის შემსრულებლობის ფურცლები აფხაზეთში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი (გვ. 86-100) თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კოკელაძე, გრიგოლ(1977). ზოგი რამ ქართულ ცეკვაზე. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

კოკელაძე, გრიგოლ(1979). 50 ქართული ხალხური სიმღერა. I კრებული. თბილისი: სსრ კავშირის მუსიკალური ფონდის საქართველოს განყოფილება (ქართულ და რუსულ ენებზე)

კოკელაძე, გრიგოლ(1984). ასი ქართული ხალხური სიმღერა. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ და რუსულ ენებზე)

კოკელაძე, გრიგოლ. (1985). ქართული ხალხური სიმღერები. (თქმულებებითა და კომენტარებით). II გამოცემა. თბილისი: სსრ კავშირის მუსიკალური ფონდის საქართველოს განყოფილება (ქართულ და რუსულ ენებზე)

კოტრიკაძე, სოფო. (2015). ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობა და ახალგაზრდობა (სოციოლოგიური დაკვირვების შედეგები). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 525-531). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კოჭლამაზაშვილი, ექვთიმე. (1991). იოვანე ოქროპორის წირვა (ლიტურგია). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 203-231). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

კრავეიშვილი, გიორგი. (2015). მრავალხმიანობა საზღვარგარეთ მცხოვრები ჩვენებურების მუსიკალურ ფოლკლორში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 308-325). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კრავეიშვილი, გიორგი. (2018). კლარჯული ხალხური მუსიკა და მისი პარალელები მესხურთან (გაერთხმიანების გზა).  წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 346-357). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კრავეიშვილი, გიორგი. (2018). ავტორეფერატი თემაზე: საქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების და XVII – XIX საუკუნეებში გადასახლებულ ქართველთა ხალხური მუსიკის შესწავლის პრობლემები. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია.

კუზმიჩი, ანდრეა. (2008).„უცვლელი“ თბილისის ანსამბლებში. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.429-446). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კუზმიჩი,  ანდრეა. (2012).  ქართული პოლიფონიის გარდამავალი მემკვიდრეობა: ქართული ხალხური სიმღერების ახალი პრაქტიკოსები და წარსულის მემკვიდრეობა.  წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.278-289). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კუზმიჩი, ანდრეა. (2014). არა აღდგენა, არამედ აღდგენის ტრადიცია: ტრადიციული ქართული მრავალხმიანობის ხელახალი წაკითხვა ანსამბლური ტრადიციის მიხედვით.  წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე  საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 149-159). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

კუხიანიძე, დ. (2009). კულტურათა დიალოგი და დიასპორა: მოხსენებების კრებული. თბილისი: საქართველოს მაცნე

ლეხლაიტნერი, ფრანც. (2008).  ქართული ცვილის ლილვაკების კოლექციები – ჩაწერის ტექნოლოგია და რეკომენდაციები რესტავრაციისათვის. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.578-580). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლეხლაიტნერი,  გერდა და ლომიძე,  ნონა. (2008). ქართველი და ბუხარელი ებრაელები ვენაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 562-577). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლეხლაიტნერი, გერდა;  ლეხლაიტნერი, ფრანც;  ლომიძე ნონა; (2014). CD პროექტი: 1909–1915/16 წლების კავკასიის რეგიონის ჩანაწერები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.425-440). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლობანოვი, მიხეილ. (2005). ხალხური სიმღერის მრავალხმიანი შესრულება და მელოდიების სისტემატიზაცია. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის  მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 359–364). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლომიძე, ნონა. (2005). ვენის ფონოგრამ-არქივი და ქართული სიმღერების იშვიათი ჩანაწერები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 513-522). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლომიძე, ნონა. (2008). ქართული ხალხური სიმღერა, ტრანსკრიპცია და კომპიუტერი. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 399-412). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლომიძე, ნონა. (2012). კახური სიმღერების გაშიფვრის საკითხები. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.538-551). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლომიძე, ნონა. (2015). ქართველი ებრაელები ვენაში – მათი ტრადიციები და ინტეგრაცია. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.47-56). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლომსაძე, თეონა. (2015). სიცოცხლის ხის მითოლოგემა ქართულ მუსიკალურ ფოლკლორში (ალვა და მასთან დაკავშირებული რიტუალები). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.339-352). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ლორთქიფანიძე, მარიამ. (1990). აფხაზები და აფხაზეთი. თბილისი: განათლება

ლორთქიფანიძე გურამ, კვიციანი ზვიად, გერაძე გოჩა. (2008). სვანეთი – ანტიკური ხანის საქართველოს ზარაფხანა. თბილისი: არტანუჯი

მაისურაძე, ნანული. (1971). აღმოსავლეთ საქართველოს მუსიკალური კულტურა. თბილისი: მეცნიერება (ქართულ ენაზე რუსული რეზიუმეთი)

მაისურაძე, ნინო. (1989). ქართული ხალხური მუსიკა და მისი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ასპექტები. თბილისი: მეცნიერება (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

მაისურაძე, ნინო(2003). ზოგი რამ ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 284-292). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მაისურაძე, ნინო. (2010). ეს სიმღერაა საქართველოსი… საქართველოს ისტორიის საგანძური. თბილისი: უნივერსალი

მაისურაძე, ნინო. (2015). ქართული ტრადიციული მუსიკა და ეროვნული ცნობიერება: ქართული და ჩრდილო-კავკასიური მუსიკალური ენების ურთიერთმიმართება და მათი ერთობის პრობლემა. თბილისი

მაკალათია, სერგი. (1992). სამეგრელოს ისტორია და ეთნოგრაფია. თბილისი: უფლისციხე

მამალაძე, თამარ. (1963). შრომის სიმღერები კახეთში. თბილისი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა (ქართულ ენაზე)

მამისაშვილი, ნოდარ.(1995). ქართული გალობა: თორმეტ საუფლო დღესასწაულთა საგალობელნი გურულ-იმერულ სადა კილოზე: მღვდლის რაჟდენ ხუნდაძის და მღვდელმონაზონ ექვთიმე კერესელიძის ხელნაწერების მიხედვით. თბილისი: საქართველოს საპატრიარქო

მანაგაძე, ხათუნა. (2001). დიდი მარხვის ლიტურგიკულ-ისტორიული და მუსიკალური ასპექტები. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 36-48). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

მანაგაძე, ხათუნა(2005). წმ. ანდრია კრიტელის „სინანულის კანონი“ იოანე პეტრიწის ესთეტიკის შუქზე. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 404-414). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მანაგაძე, ხათუნა. (2006). წმ. ანდრია კრიტელის „სინანულის კანონი” და მისი ქართული ძლისპირები (Q. 680 ხელნაწერის მიხედვით): ავტორეფერატი. თბილისი: შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მანაგაძე, ხათუნა. (2015). გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის X საერთაშორისო ფესტივალი: ხალხური და საეკლესიო მუსიკის საშემსრულებლო პრობლემები. ბათუმი:  ხელოვნების უნივერსიტეტის გამომცემლობა

მანაგაძე, ხათუნა. (2016). გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის XI საერთაშორისო ფესტივალი: ფოლკლორული და საეკლესიო მუსიკის საკითხები. ბათუმი: ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

მანჯგალაძე, ქეთევან(2005). კრიმანჭულის ნაირსახეობები დასავლეთ საქართველოს ხალხურ სიმღერებში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 284-292). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მარტაშვილი, ლაშა. (2018). ქართული ხალხური მრავალხმიანობის ნოტებზე უნაკლოდ ჩაწერის სისტემა.  წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 198-213). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მარუაშვილი, ლეილა. (2012). ქართული ხალხური პოლიფონიის ტრადიციების გარდატეხა პროფესიულ მუსიკაში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 555-572). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მასაკო, მორიმოტო; მანაბუ, ჰონდა;  ემი, ნიშინა; ნორიე, კავაი;  ცუტომუ, ოოჰაში.  (2012). ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის ბგერითი სტრუქტურის კვლევა: რხევის სტრუქტურის რაოდენობრივი ანალიზი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 517-526). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მაქარაშვილი, ლელა. (2005). ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების კათედრის მონაცემთა ბაზა. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 354-358). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მაღრაძე, ვალერიან. (1987). ქართული (მესხური) ხალხური სიმღერები. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

მაჩაბელი, დავით(1864). ქართუელთა ზნეობა. ცისკარი, # 5 (მაისი): 49-73.

მესხი, თამარ. (2000). ქართული ქალაქური მრავალხმიანი სიმღერები. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 135-142). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

მენაბდე, ლევან. (1992). ძველი ქართული კულტურის კერები. თბილისი: ხელოვნება

მესხი, თამარ. (2001). ქალთა მრავალხმიანობის საკითხისათვის. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 281-291). თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი „ღია საზოგადოება _ საქართველო“ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

მესხი, თამარ. (2003). საბჭოთა პერიოდის ქართული სამუსიკო ფოლკლორის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 493-507). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მესხი თამარ, გაბისონია თამაზ. (2005). ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედება: სახელმძღვანელო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. თბილისი

მზევ, შინ შემოდიო! (2004). ქართული ხალხური მუსიკა ბავშვებს. კალანდაძე-მახარაძე, ნინო (შემდგენელი). I ნაწილი. თბილისი: ბანკი რესპუბლიკა. ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ ენაზე)

მილზი, ჯოან. (2003). ქართული სიმღერა უელსში და მის ფარგლებს გარეთ (ნაწილი მეორე _ ქართული სიმღერისადმი ინტერესის განვითარება „საზოგადო საგუნდო“ მოძრაობასა და საშემსრულებლო მეცადინეობაში). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 582-587; 593-598). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მოისწრაფიშვილი, ნატო. (2008). ავქსენტი მეგრელიძე. თბილისი: საქართველოს მაცნე

მოისწრაფიშვილი, ნატო. (2008). ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები. ავქსენტი მეგრელიძე. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქართული ტრადიციული მუსიკის ახალგაზრდა შემსრულებელთა და მკვლევართა ფონდი. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

მჟავანაძე, ნანა.  (2018). ერთი საკადანსო არტიკულაციის შესახებ სვანურ სიმღერაში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 358-374). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

მსხალაძე, ალექსანდრე(1969). ქართული ხალხური საკრავიერი მუსიკის ისტორიიდან (ჭიბონი და მისი ტრადიცია აჭარაში). თბილისი: მეცნიერება

მჭედლიშვილი, იოსებ.  (2008). მიხა ჯიღაურის გუნდი. თბილისი

ნაკაშიძე, ქეთევან(2003). მრავალხმიანობის საკითხი ქართულ გლოვის სიმღერებში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 293-305). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ნაკაშიძე ნინო, კაჭკაჭიშვილი მაია. (2006). საქართველოში დაცული ფონოგრაფის ლილვაკების კატალოგი.  თბილისი: პოლიგრაფი

ნაკაშიძე, ნინო. (2011). ქართული ხალხური მუსიკის უცხოური მკვლევრები და შემკრებლები. თბილისი: უსტარი

ნაკაშიძე, ნინო.  (2015). აუდიოჩანაწერები და შემსრულებლები ბერლინის ფონოგრამრქივისა და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ერთობლივ პროექტში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.170-180). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ნაკუდაშვილი, ნინო. (1996). ჰიმნოგრაფიული ტექსტის სტრუქტურა. თბილისი: მეცნიერება

ნანეიშვილი, ნინო. (2012). გამშვენებათა სტრუქტურული ფორმულები ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის ძლისპირებში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 471-481). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ნანეიშვილი, ნინო. (2015). რელიგიურ-კულტურული კონგლომერატი დედოფლისწყაროში (კახეთი). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.326-338). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ნიკოლაძე, ქეთევან(2003). მრავალხმიანობის ტიპების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის ვოკალურ და საკრავიერ მუსიკაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 413-424). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ნინოშვილი, ლორენ. (2008). საეკლესიო მუსიკა მართმადიდებელ დიასპორაში: ქართულ საგალობელთა ინგლისურად შესრულების საკითხი. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 517-530) თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ნიშინა, ემი; ჰონდა, მანაბუ; მაეკავა, ტადაო; ნაკამურა, სატოში; მორიმოტო, მასაკო; იაგი, რეიკო;, ნორიე, კავაი; ოოჰაში, ცუტომუ. (2005). ქართული პოლიფონიის ჰიპერ-სიმბოლური სტრუქტურა. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის  მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 338–348). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ნორიეკავაი;  ნაკამურა, სატოში;  ცუჩია, იურიკო; იაჯიმა, აკირა; კამეტანი, მიკიო. (2005). გეინო-იამაშიროგუმის ქართულ პოლიფონიასთან დამოკიდებულების მოკლე ისტორიული მიმოხილვა: 1969–2004. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის  მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 523–537). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ნორიე, კავაი; მასაკო, მორიმოტო;  მანაბუ, ჰონდა;  ეიკო, ონოდერა;  ემი, ნიშინა;  ცუტომუ, ოოჰაში. (2012). ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის ბგერის სტრუქტურის შესწავლა: ტემპერირებული სტრუქტურის ანალიზი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის  მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი.  (გვ. 527–537). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ომარაშვილი, ნანა. (2008). კახეთში მცხოვრები დაღესტნელები : ჩამოსახლების ისტორია, ყოფა და კულტურა. თბილისი: უნივერსალი

ონიანი, ეკატერინე. (2001). ზოგიერთი მოსაზრება ქართული გამშვენებული გალობის შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 59-68). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ონიანი, ეკატერინე(2003). გალობის გამშვენების საკითხისათვის ქართულ საგალობო პრაქტიკაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 458-469). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ონიანი, კატერინე. (2012). ქართული გალობის მრავალხმიანობის საკითხისათვის. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 373-386). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ორბელიანი,  სულხან-საბა. (1928). ქართული ლექსიკონი. ტფილისი: ქართული წიგნი.

ოსიტაშვილი, მარიამ. (1983). ქართული რვა ხმის სისტემა და მისი კილო- ინტონაციური საფუძვლები. სამეცნიერო შრომების კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე, (პ/მ. რედ). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი. (გვ. 93-114). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

ოსიტაშვილი, მარიამ(1986). ქართული გალობის ერთი პრობლემის შესახებ. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, # 3: 75-84 (ქართულ ენაზე)

ოსიტაშვილი, მარიამ. (1991). „ჭრელების“ შესწავლის ზოგიერთი საკითხი. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 93-111). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ოსიტაშვილი, მარიკა(2003). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 470-480). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ოსიტაშვილი, მარიკა(2005). ქართული საერო და სასულიერო მრავალხმიანობის ურთიერთკავშირის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 430-444). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

პარი, კლეიტონ(2005). ახალი საგუნდო მულტიკულტურალიზმისაკენ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 483-490). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჟვანია, თინათინ. (2001). ქართული საკრავი და მრავალხმიანობა (ვოკალური და საკრავიერი მუსიკის ურთიერთობა). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 260-270). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ჟვანია, თინათინ. ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები. გურია. ერქომაიშვილები. (2004). II წიგნი. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ჟვანია, თინათინ(2005). ქართული სიმღერის ვერტიკალი და ჩონგურის წყობები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 458-468). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჟვანია თინათინ, ილურიძე თამარ, ევლიშვილი თამარ. (2007). ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, სამეგრელო, ძუკუ ლოლუა, I . თბილისი: საქართველოს მაცნე

ჟორდანია, იოსებ(1983). ჰარმონიული ფუნქციონალიზმის საკითხისათვის ქართულ ხალხურ სიმღერებში. სამეცნიერო შრომების კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე, (პ/მ. რედ). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი. (გვ. 53-71). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

ჟორდანია, მინდია. (1971). ლოკრიული კილო ქართულ ხალხურ მუსიკაში. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, # 7: 49-53; # 8: 53-58.

ჟორდანია, მინდია. (1973). „მოძახილი _ მაღალი ბანის“ საკითხისათვის. კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე; თუმანიშვილი, ქეთევან და სხვანი (რედკოლეგია). სამეცნიერო შრომები. (გვ. 103-126). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ჟუჟუნაძე, ბაია. (2012). XIX საუკუნის ქართული სამგალობლო ტრადიციის ახალი ტენდენციები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 459-471). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჟუჟუნაძე, ბაია. (2018). მესხური ხალხური სიმღერა – მრავალხმიანობიდან ერთხმიანობამდე. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 335-345). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჟღენტი, ივანე. (1974). დამაბოლოებელი ნაგებობები ქართულ (გურულ) საგალობლებში. კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე; ჩხიკვაძე, გრიგოლ და სხვანი (რედკოლეგია). შრომების კრებული. (გვ. 89-107). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. (ქართულ ენაზე)

ჟღენტი, ივანე(1983). პოლიჰარმონია დასავლეთ საქართველოს მუსიკალურ ფოლკლორში. სამეცნიერო შრომების კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე, (პ/მ. რედ). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი. (გვ. 71-82). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

ჟღენტი, ივანე. (1993-1994). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკის (საგალობლების) ბგერათსიმაღლებრივი კავშირების ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 102-125). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ჟღენტი, ივანე. (2001). ქართული ხალხური მრავალხმიანი სიმღერების ჰარმონიის მოკლე კურსი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

როსებაშვილი, კახი. (1973). გალობის ტრადიციის საკითხისათვის საქართველოში. შრომების კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე; თუმანიშვილი, ქეთევან და სხვანი (რედკოლეგია). (გვ. 144-162). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

რაზმაძე, ნინო. (2011). სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე: დასავლეთ საქართველოს სიმებიანი საკრავები (ჭუნირი, ჭიანური, ჩანგი). თბილისი

რაზმაძე, ნინო. (2012). ერთი სიმღერის განვითარების დინამიკა (პატარა საყვარელოს მაგალითზე). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 363-374). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

რაზმაძე, ნინო.  (2015). ძიქრი, როგორც პანკისის ხეობის ქისტების იდენტობის გამომხატველი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 296-307). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

რაზმაძე ნ, ბაიაშვილი ქ. (2018). ქისტების ტრადიციული მუსიკა: პანკისის ხეობა. საქართველო, თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

როდონაია, ვახტანგ. (2007). ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, სამეგრელო, II. თბილისი: საქართველოს მაცნე

როდონაია, ვახტანგ. (2007). ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, სამეგრელო, III. თბილისი: საქართველოს მაცნე

როდონაია, ვახტანგ. (2007). ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, სამეგრელო, IV. თბილისი: საქართველოს მაცნე

როსებაშვილი, კახი(1988). ქართული ხალხური სიმღერის კილოს განსაზღვრის საკითხისათვის (აღმოსავლეთ საქართველოს ხალხური სიმღერების მაგალითზე). კრებულში: გაბუნია, ნოდარ; წურწუმია, რუსუდან და სხვანი (რედკოლეგია). ქართული მუსიკის პოლიფონიის საკითხები. (გვ. 42-61). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

რუხაძე, თეონა. (2008). აჭარულ-შავშური მაყრულები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 352-364). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

რუხაძე, თეონა. (2018). გუდასტვირის სახეობები საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრებ ქართველთა ტრადიციულ მუსიკაში (მრავალხმიანობა და შესრულების სხვა თავისებურებები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 542-555). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

სალამური. სახალხო სიმღერები(1896). ჩხიკვაძე, ზაქარია (ჩამწერი და შემდგენელი). ტფილისი: წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემა@# 28. სტამბა მ. შარაძისა და ამხანაგობისა (ქართულ ენაზე)

სამსონაძე, ვიქტორია. (2014) მესხური მუსიკალური დიალექტის ჟანრული თავისებურებანი. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.351-367). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

სამშობლო ხმები(1878). მაჭავარიანი, მიხეილ (შემდგენელი). თბილისი: ხელნაწერი გამოცემა (ქართულ ენაზე)

სვანიძე, გიორგი(1957). ქართული ხალხური სიმღერები და მათთან დაკავშირებული თქმულებანი. თბილისი: სახელგამი (ქართულ ენაზე)

სონღულაშვილი, . (1964). მასალები ქართველი ხალხის ყოფისა და კულტურის ისტორიისათვის. თბილისი: მეცნიერება

სტეფანი, ლორან(2005). რატომ მღერიან უცხოელები ტრადიციულ ქართულ სიმღერებს? წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 491-497). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

სტიუარტი, რებეკა(2005). ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობა, ჭეშმარიტი ზედაშე. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 471-482). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

სულავა, ნესტან. (2001). ხარების თემა ქართულ ჰიმნოგრაფიაში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 135-147). თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი „ღია საზოგადოება _ საქართველო“ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

სუხიაშვილი მაგდა, სანიკიძე, ეკატერინე. ქართული გალობის მოამაგენი, ფილიმონ ქორიძე. თბილისი: საქართველოს მაცნე

სუხიაშვილი, მაგდა(2001). ქართული ორიგინალური ჰიმნოგრაფიის ისტორიული განვითარების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 119-134). თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი „ღია საზოგადოება _ საქართველო“ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

სუხიაშვილი, მაგდა. (2005). ქართულ საეკლესიო საგალობლებში „დასდებლის მეცნიერების“ გამოვლენის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 415-429). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

სუხიაშვილი, მაგდა. (2015). ქართული საეკლესიო გალობის ზეპირი ტრადიციის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 428-448). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

სუხიაშვილი, მაგდა. (2018). ტერმინი მორთული ქართულ ჰიმნოგრაფიულ ხელნაწერებში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 502-511). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ტიკარაძე მაიკო, ტიკარაძე ირმა. (2017).  იროდი ტიკარაძე – ქართული სიმღერის მოამაგე: საიუბილეო გამოცემა ფოთი „ირიდა”

ტოგონიძე, ლუარსაბ.  (2007). წმიდა ექვთიმე აღმსარებელი. თბილისი: არტანუჯი

ტრადიციული მუსიკა ქართულაფხაზურ დიალოგში(2011). ავტორები: ნინო კალანდაძე, მარინა კვიჟინაძე. განათლების, კულტურისა და სულიერების აღორძინების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ხობი“. თბილისი: „ტრიასი“ (ქართულ ენაზე ინგლისური რეზიუმეთი)

ფანასკერტელი-ციციშვილი, ოთარ. (2001). მელიტონ კელენჯერიძე, ქართული ფოლკლორის მოამაგენი.  საქართველოს ხალხური შემოქმედების სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრი

ფარცხალაძე, ალექსანდრე. (1936). აჭარის ხალხური ცეკვები და სიმღერები (სამუსიკო-ეთნოგრაფიულ მასალათა კრებული). ბათომი: აჭარის სახელმწიფო გამომცემლობა (ქართულ ენაზე)

ფაუცი,  ჯერემი (2012). სიძველე და ტრადიციულობა ქართულ ტრადიციულ ვოკალურ მუსიკაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 387-400). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფირცხალავა, ნინო(1991). ქართული ჰიმნოგრაფიის ესთეტიკის საკითხისათვის. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 67-80). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. (ქართულ ენაზე)

ფირცხალავა, ნინო. (1993-1994). ნართის შესახებ იოანე პეტრიწის თხზულებაში. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 86-101). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ფირცხალავა, ნინო(2000). ცნება „ბამთან“ დაკავშირებით იოანე პეტრიწის „განმარტებაში“. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 156-163). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ფირცხალავა, ნინო. (2003). პეტრიწის ფილოსოფია და ქართული მრავალხმიანობა. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 109-126). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფირცხალავა, ნინო. (2005). იოანე პეტრიწის მნიშვნელობის შესახებ ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 55-67). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფირცხალავა, ნინო.  (2008).  ჰარმონიის სადარი ქართული ცნება „მორთულება“ იოანე პეტრიწის თხზულებაში „განმარტებაი…“ წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 84-91). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფირცხალავა, ნინო.  (2010). იოანე პეტრიწის მუსიკალურ-ესთეტიკური აზროვნება ნემესიოს ემესელის „ბუნებისათვის კაცისა“-ს მიხედვით. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 531-540). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფირცხალავა, ნინო. (2014). ებანის, ბანის, ბამის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 113-126). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფირცხალავა, ნინო. (2015). ერთი სამუსიკო ანალოგიის შესახებ იოანე პეტრიწის თხზულებაში განმარტებაი პროკლესათვის დიადოხისა და პლატონურისა ფილოსოფიისათვის. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 471-487). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფირცხალავა, ნინო. (2018). იოანე პეტრიწის სამუსიკო ტერმინოლოგიის საკითხისთვისა. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 437-446). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფოედერმაირი, ფრანც და დოიჩი, ვერნერ ა.  (2010). რობერტ ლახის მიერ 1916 წელს ჩაწერილი გურული მრავალხმიანი სიმღერები. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.371-394). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ფოედერმაირი, ფრანც. (2012). მეგრული სიმღერის სამი შედევრი, ჩაწერილი რობერტ ლახის მიერ 1916 წელს. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 503-513) თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქავთარაძე, მარინე(2003). ტრადიციულ მუსიკალურ კულტურათა ურთიერთობა და ტრანსფორმაცია ტიპოლოგიურად უცხო კულტურულ გარემოში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 508-520). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქავთარაძე, მარინა და ბუჩუკური, ეკატერინე. (2012). პოლიფონიისა და მონოფონიის ურთიერთმიმართების პრობლემა ქართული ქალაქური ფოლკლორის მაგალითზე. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 84-96). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქავთარაძე, მარინა.  (2014). მონოფონია და პოლიფონია: პარადიგმათა ცვლის კულტურულ-ისტორიული ასპექტები (ერთი თვალსაზრისი ევროპული პოლიფონიის შესახებ). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 138-148). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქარაია რაისა. (2010). სამურზაყანოელი ბულბული: მოგონებები კოსტანტინე (კოტე) ჩიკვატიაზე თბილისი: გაზეთი “საქართველოს მაცნე”

ქართული გალობა. აღმოსავლეთის სკოლა(ქართლ-კახური კილო). (2005). მწუხრი, ცისკარი, წირვა. გადმოცემული ძმები კარბელაშვილებისა და ალექსანდრე მოლოდინაშვილის მიერ. III ტ. ერქვანიძე, მალხაზ (შეადგინა და გამოსაცემად მოამზადა). თბილისი: თბილისის ანჩისხატის ტაძრის გუნდი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული გალობა (ქართლკახური კილოთი). (ლიტურღია). წმ. იოანე ოქროპირის წირვის წესი. (1899) იპოლიტოვ-ივანოვი, მიხეილი (ნოტებზე გადაიტანა); პოლ. და ვას. კარბელაშვილისა, ალ. მოლოდინაშვილისა, გრ. მღებრიშვილის დახმარებით. თბილისი: სტამბა მ. შარაძისა და ამხანაგობისა (ქართულ ენაზე)

ქართული გალობა (იმერულგურული კილო)(1968). როსებაშვილი, კახი (ჩაიწერა და ნოტებზე გადაიტანა). თბილისი: სსრ კავშირის მუსიკალური ფონდის საქართველოს განყოფილება (ქართულ და რუსულ ენებზე)

ქართული გალობა (გურული კილო). (1976). როსებაშვილი, კახი (ჩაიწერა და ნოტებზე გადაიტანა). თბილისი: სსრ კავშირის მუსიკალური ფონდის საქართველოს განყოფილება (ქართულ და რუსულ ენებზე)

ქართული გალობა. გელათის სკოლა. თორმეტ საუფლო და უძრავ დღესასწაულთა საგალობლები. (2002). ერქვანიძე, მალხაზ (შემდგენელი). II ტომი. თბილისი: სრულიად საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საეკლესიო გალობის ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული გალობა(2003). გელათის სკოლა. მწუხრის-ცისკრის-ჟამისწირვის, თორმეტ საუფლო და უძრავ დღესასწაულთა, პასექის (აღდგომის), პანაშვიდის და ქორწინების საგალობლები. ერქვანიძე, მალხაზ და ვეშაპიძე, ლევან (შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს). თბილისი: საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საეკლესიო გალობის ცენტრი (ქართულ ენაზე)

ქართული გალობა. (2004). მწუხრი. ცისკარი. წირვა. იღუმენ ექვთიმე კერესელიძისა და დეკანოზ რაჟდენ ხუნდაძის ხელნაწერების მიხედვით. I ტომი. III გამოცემა. ერქვანიძე, მალხაზ (შემდგენელი). თბილისი: სრულიად საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საეკლესიო გალობის ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული გალობის მოამაგენი. ფილიმონ ქორიძე(2004). სუხიაშვილი, მაგდა და სანიკიძე, ეკატერინე. I. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ქართული საეკლესიო გალობა(2006). გელათის სკოლა. დიდი მარხვისა და ზატიკის საგალობლები. IV ტ. ერქვანიძე, მალხაზ (შემდგენელი და მუსიკალური რედაქტორი). თბილისი: სრულიად საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საეკლესიო გალობის ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული საეკლესიო გალობა. შემოქმედის სკოლა. არტემ ერქომაიშვილის ჩანაწერების მიხედვით. (2002). შუღლიაშვილი, დავით (ნოტებზე გადაიტანა და შეადგინა). თბილისი: საქართველოს საპატრიარქოს საეკლესიო გალობის ცენტრი. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. საგამომცემლო საქმის სასწავლო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული საეკლესიო გალობა. შემოქმედის სკოლა. არტემ ერქომაიშვილის ჩანაწერების მიხედვით. (2006). მეორე გამოცემა. შუღლიაშვილი, დავით (ნოტებზე გადაიტანა და შეადგინა). ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია. თბილისი: შ.პ.ს. „იოტა“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული საეკკლესიო საგალობლები. (ქართლკახური კილო). (1909). წმ. იოანე ოქროპირის წირვის წესისა ქალთა და ვაჟთა გუნდისათვის ხმა-შეწყობილი ზაქარია ფალიაშვილის მიერ. შესრულებული ტფილისის ქართული ფილარმონიული საზოგადოების კონცერტებზედ. # 3. ტფილისის ქართული ფილარმონიული საზოგადოების გამოცემა (ქართულ და რუსულ ენებზე)

ქართული სახალხო სიმღერები(1899). ნოტებზე გადმოღებული ი.კ. კარგარეთელის მიერ. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემა #37. თბილისი: მ. შარაძისა და ამხანაგობის სტამბა (ქართულ ენაზე)

ქართული ტრადიციული მუსიკა(2003). საეკლესიო და სალხინო საგალობლები. გურული კილო. გადმოცემული დიმიტრი პატარავას მიერ. პატარავა, მამია (ნოტებზე გადაიტანა). ერქვანიძე, მალხაზ (შემდგენელი, მუსიკალური რედაქტორი). თბილისი: საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საეკლესიო გალობის ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული ხალხური მუსიკაავქსენტი მეგრელიძის არქივიდან. (2005). მოისწრაფიშვილი, ნატო (შემდგენელი). პირველი გამოცემა. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი: საქართველოს მაცნე (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული ხალხური მუსიკა. გურია. არტემ ერქომაიშვილის სანოტო კრებული. (2005). თბილისი: ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული ხალხური მუსიკა. სამეგრელო. (2003). I ტომი. ჭოხონელიძე, კუკური (შემდგენელი). თბილისი: ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული ხალხური მუსიკა. სამეგრელო. (2005). II ტომი. ჭოხონელიძე, ევსევი (კუკური) და კალანდაძე, ნინო (შემდგენლები). თბილისი: ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედება. (2005). სახელმძღვანელო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის, სანოტო დანართითა და ორი კომპაქტდისკით. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია. კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური მუსიკის უცხოელი მკვლევრები და შემკრებლები(2011). შემდგენელი ნინო ნაკაშიძე. განათლების, კულტურისა და სულიერების აღორძინების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ხობი“. თბილისი: „უსტარი“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).

ქართული ხალხური სიმღერა(1960). ჩხიკვაძე, გრიგოლ (რედაქტორ-შემდგენელი). I ტ. თბილისი: საბჭოთა საქართველო (ქართულ და რუსულ ენებზე)

ქართული ხალხური სიმღერა(1981). როსებაშვილი, კახი (ჩაიწერა და ნოტებზე გადაიტანა). თბილისი: სსრ კავშირის მუსიკალური ფონდის საქართველოს განყოფილება (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური სიმღერა. პირველი ფონოჩანაწერები, 1901-1914. (2006). ავტორ-შემდგენლები: ანზორ ერქომაიშვილი, ვახტანგ როდონაია. ოთხი კომპაქტ-დისკით. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) თბილისი: „ომეგა თეგი“

ქართული ხალხური სიმღერებიმეგრული. (1974). ჩიჯავაძე, ოთარ (შემდგენელი). თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

ქართული ხალხური სიმღერები. (2005). ანჩისხატის გუნდის რეპერტუარიდან. შუღლიაშვილი, დავით (შეადგინა და ნოტებზე გადაიტანა). ერქვანიძე, მალხაზ (რედაქტორი). თბილისი: შ. პ. ს. „გლობუსი“. ფინანსური მხარდაჭერა: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ქართული ხალხური სიმღერების კრებული(1983). ბავშვთა გუნდებისათვის. გოდერძიშვილი, დურმიშხან (შემდგენელი). თბილისი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო, ხალხური შემოქმედებისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო მუშაობის რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრი (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური სიმღერების კრებული (იმერული, გურული, რაჭული, სვანური და ქართლ-კახური). (1910). ფალიაშვილი, ზაქარია (ჩამწერი). ტფილისის ქართული ფილარმონიული საზოგადოების გამოცემა # 5. (ქართულ და რუსულ ენებზე)

ქართული ხალხური სიმღერების კრებული. იმერეთი(1971). ჭუმბურიძე, ვლადიმერ (შემდგენელი). თბილისი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო. ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლი (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური სიმღერების კრებული. სამეგრელო. (1972). ჭუმბურიძე, ვლადიმერ (შემდგენელი). თბილისი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო. ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლი (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური სიმღერების კრებული. გურია. (1973). I და II ნაწილი. ჭუმბურიძე, ვლადიმერ (შემდგენელი). თბილისი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო. ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლი (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური სიმღერების კრებული. რაჭა, ლეჩხუმი, სვანეთი(1975). ბერიშვილი, პავლე და ჩიქოვანი, ნიკოლოზ (შემდგენლები). თბილისი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო. ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლი (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური სიმღერების კრებული. კახეთი(1978). ბაქრაძე, მამია (შემდგენელი). თბილისი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო. ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლი (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური სიმღერების კრებული. ქართლი(1978). გობრონიძე, ნაზიბროლა (შემდგენელი). თბილისი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო. ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლი (ქართულ ენაზე)

ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები. გურია(2004). I წიგნი. სამუელ ჩავლეიშვილი, ავტ.: კვიჟინაძე, მარინა და პატარიძე, უჩა; ვარლამ სიმონიშვილი, ავტ. კალანდაძე, ნინო და ურუშაძე, ლელა; ხუხუნაიშვილები, ავტ.: ხუხუნაიშვილი, მარინა და ილურიძე, თამარ; ვლადიმერ ბერძენიშვილი., ავტ. ყიფიანი, თამთა და იმესაშვილი, მანანა. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები. გურია(2004). III წიგნი. ვასილ მახარაძე, ავტ.: გაბისონია, თამაზ და ჭალისური, ნინო; ვარლამ სიმონიშვილის სკოლა, ავტ.: კვიჟინაძე, მარინა და პატარიძე, უჩა; მიხეილ შავიშვილი, ავტ. კევლიშვილი, თამარ და ილურიძე, თამარ; გიორგი სალუქვაძე, ავტ. კვიჟინაძე, მარინა და პატარიძე, უჩა. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები. სამეგრელო(2003). I წიგნი. ძუკუ ლოლუა. ჟვანია, თინათინ, ილურიძე, თამარ და კევლიშვილი თამარ (შემდგენლები). ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ხობი“. თბილისი: საქართველოს მაცნე; (2007). მეორე განახლებული გამოცემა. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები. სამეგრელო. (2003). II წიგნი. რემა შელეგია. ავტ.: კალანდაძე, ნინო და ურუშაძე, ლელა; კიწი გეგეჭკორი. ავტ.: ყიფიანი, თამთა და იმესაშვილი, მანანა; კირილე პაჭკორია. კვიჟინაძე, მარინა და პატარიძე, უჩა; ვლადიმერ (ლუდი) ბაბილუა ავტ.: სუხიაშვილი, მაგდა და სანიკიძე, ეკა და შოშიაშვილი, ეკა; პლატონ ფანცულაია. ავტ.: ყიფიანი, თამთა და იმესაშვილი, მანანა; ნოკო ხურცია. ავტ.: შველიძე, ნინო და ანდღულაძე, ანა; ელენე ჭუბაბრია. ავტ. მოისწრაფიშვილი, ნატო. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ხობი“. თბილისი: საქართველოს მაცნე; (2007). დიტო ჭალაგანიძე. ავტ. სუხიაშვილი მაგდა; ვალერიან გეგეჭკორი. ავტ. ყიფიანი, თამთა და იმესაშვილი, მანანა. მეორე განახლებული გამოცემა. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები. სამეგრელო. (2007). თადა გოგუა. გეგეჭკორი, ლადო (შოშიაშვილი, ეკა); ლომინ გუგუშვილი. გეგეჭკორი ლადო (სანიკიძე, ეკა); თადა გოგუა. გეგეჭკორი, ლადო (შოშიაშვილი, ეკა); ივანე ჩომახია. გეგეჭკორი, ლადო (კევლიშვილი, თამარ); ქიონია აკობია და ბეგლარ აკობია. გეგეჭკორი, ლადო (სანიკიძე, ეკა); გალაქტიონ ჭელიძე. გეგეჭკორი, ლადო (ილურიძე, თამარ); პორფილე გაბელია. გეგეჭკორი, ლადო (უზნაძე, თამარ); მიხეილ ხავთასი. გეგეჭკორი, ლადო (ურუშაძე, ლელა); იროდი კალანდია. გეგეჭკორი, ლადო (თიგიშვილი, ქეთევან); ასთამურ მარღანია. გეგეჭკორი, ლადო (ყიფიანი, თამთა); ნიკოლოზ ხვიტია. გეგეჭკორი, ლადო (ყიფიანი თამთა); ვლადიმერ სალია. გეგეჭკორი, ლადო (ჭალისური, ნინო); ნოკო ჩაჩიბაია. გეგეჭკორი, ლადო (პატარიძე, უჩა); აკაკი ხარებავა. გეგეჭკორი, ლადო (ჭალისური, ნინო); ტრიფონ ხუხუა. გეგეჭკორი, ლადო (ჭალისური, ნინო); ოთარ დიხამინჯია. გეგეჭკორი, ლადო (ილურიძე, თამარ). III წიგნი. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ხობი“. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები. სამეგრელო(2003). IV წიგნი. ვლადიმერ ნაჭყებია. ავტ. ჭალისური, ნინო; ანდრი ალანია. ავტ.: ონიანი, ეკა და ურუშაძე ლელა; ბიქტორ აბშილავა. ავტ. ილურიძე თამუნა; სოფიო ჭოლოკავა. ავტ. კევლიშვილი, თამარ; შოთა გვალია. ავტ.: ყიფიანი, თამთა და იმესაშვილი მანანა; ალექსანდრე (ალიოშა) ბერაია. ავტ. ჭალისური, ნინო; შოთა ბიგვავა. ავტ.: გაბისონია, თამაზ და უზნაძე, თამუნა; ძმები მიმინოშვილები. ავტ. სანიკიძე, ეკატერინე; ლეონტი ჩიხლაძე. ავტ. ილურიძე, თამარ; ორდენ ლეთანძე. ავტ. სანიკიძე, ეკატერინე; ვახტანგ ჯორჯიკია. ავტ. კევლიშვილი, თამარ; ლეო ფაჩულია. ავტ. შოშიაშვილი ეკა; გივი ცომაია. ავტ. ჯანეზაშვილი, თამარ; ოთარ მელია. ავტ. შოშიაშვილი, ეკა; პანტელეიმონ (პანტე) ბოჯგუა. ავტ.: გაბისონია, თამაზ და უზნაძე, თამუნა; პოლიკარპე ხუბულავა. ავტ. ურუშაძე, ლელა. ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი „ხობი“. თბილისი: საქართველოს მაცნე.

ქართული ხალხური ქალაქური სიმღერები. (1970). მშველიძე, არჩილ (შემდგენელი). თბილისი: სსრ კავშირის მუსიკალური ფონდის საქართველოს განყოფილება (ქართულ და რუსულ ენებზე)

ქეცბა, სვეტლანა. (2012). უფალი სუფევს, მშვენიერება შეიმოსა. თბილისი: აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრი

ქორიძე, ფილიმონ. (1895). ქართული გალობალიტურგია იოანე ოქროპირისა. პარტიტურა # 1. ტფილისი: სტამბა მ.შარაძისა და ამხანაგობისა (ქართულ ენაზე)

ღამბაშიძე, ნინო(2005). ჭონას ტრადიცია და მისი გენეზისის ზოგიერთი საკითხი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 242-253). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ღამბაშიძე, ნინო, მახარაძე, ნინო. (2014). ჭვენიერობის დღესასწაული და მასთან დაკავშირებული ტრადიციული მუსიკა. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 245-260). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ღამბაშიძე ნ, ალავერდაშვილი ქ. (2018). აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა: (გუდამაყარის, ხევის, თუშეთის სალოცავები). თბილისი: მერიდიანი.

შავერზაშვილი ა,  ახობაძე მ,  გაბუნია ნ.(1983). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი: სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი: ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

შავერზაშვილი ა, ახობაძე მ, გაბუნია ნ. (1985). ქართული მუსიკის სტილისა და დრამატურგიის საკითხები: სამეცნიერო შრომების კრებული = Вопросы стиля и драматургии Грузинской музыки: Сборник трудов. თბილისი: ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

შარაშიძე, ლეილა. (1987). აღმოსავლეთ საქართველოს საკულტო საგალობლების ტიპოლოგიური მელოდიურ-ჰარმონიული საქცევები (ქართლ-კახური დიალექტი). კრებულში: თუმანიშვილი, ქეთევან (რედ.). ქართული მუსიკის მელოდიის, ჰარმონიის და ფორმის საკითხები. (გვ. 67-86). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

შევისწავლოთ ქართული ხალხური სიმღერა. გურული სიმღერები(თანდართული ოთხი კომპაქტდისკით). (2004). შუღლიაშვილი, დავით და ერქვანიძე, მალხაზ (რედაქტორები). თბილისი: ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შევისწავლოთ ქართული ხალხური სიმღერა. მეგრული სიმღერები(თანდართული ოთხი კომპაქტდისკით). (2005). თბილისი: ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შერბაუმი, ფრანკ.  არომი სიმჰა. კეინი, ფრანკ.  (2018). ვლ. ახობაძის სვანური სიმღერების კრებულის ჰარმონიული სტრუქტურის გრაფიკული შედარებითი ანალიზი.  წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.165-184). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შველიძე, ნინა(2003). ქართული მრავალღერიანი სალამური _ ლარჭემ-სოინარი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 402-412). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შილაკაძე, ვანო. (1949). ქართული ხალხური მუსიკის შესწავლისათვის. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

შილაკაძე, ვანო(1961). ხალხური მუსიკის მოამაგენი. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

შილაკაძე, მანანა. (1970). ქართული ხალხური საკრავები და საკრავიერი მუსიკა. თბილისი: მეცნიერება (ქართულ ენაზე, რუსული და გერმანული რეზიუმეთი)

შილაკაძე, მანანა. (1979). ქართული მუსიკალური დიალექტები. მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის. XX: 85-91 (რუსული რეზიუმეთი)

შილაკაძე, მანანა. (2000). მრავალხმიანობა და ქართული ხალხური საკრავები. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 164-170). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

შილაკაძე, მანანა(2001). ქართული მუსიკალური ფოლკლორისტიკის საკითხები უცხოელ მკვლევართა ნაშრომებში (სილვია ბოლე-ზემპის ნაშრომის გამო). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 271-280). თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი „ღია საზოგადოება _ საქართველო“ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

შილაკაძე, მანანა(2003). რეგიონული სტილის საკითხი ქართულ ხალხურ საკრავიერ მუსიკაში (სვანეთი). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 389-401). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შილაკაძე, მანანა. (2005). მრავალხმიანობა და ქართული ხალხური საკრავები (ჩონგური). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 447-457). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შილაკაძე, მანანა(2007). ტრადიციული სამუსიკო საკრავები და ქართულ-ჩრდილოკავკასიური ეთნოკულტურული; ურთიერთობანი. თბილისი: კავკასიური სახლი (ქართულ ენაზე, ინგლისური, გერმანული და რუსული რეზიუმეთი)

შილაკაძე, მანანა. (2008). სუფრული სიმღერები ტრადიციულ-ყოფითი კულტურის კონტექსტში. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე  საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 505-510). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შილაკაძე, მანანა. (2010). აკომპანირების ადრეული ფორმები ქართულ ტრადიციაში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 425-439). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შილაკაძე, მანანა. (2012). ქართული და ადიღეური ინსტრუმენტული მუსიკა მრავალხმიანობის კონტექსტში (ტიპოლოგიური პარალელები). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 173-182). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შორტისი ჯონ, სიმპსონი, მოია. (2010). ქართული ხალხური სიმღერა და „ბითლზი“ ერთმანეთს ხვდებიან. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.637-652). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შუღლიაშვილი, დავით(1991). ქართული გალობის შტოთა ერთიანობის შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 122-171). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

შუღლიაშვილი, დავით. (1991). ქართული საეკლესიო გალობის ბუნებისათვის. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, # 9-10: 108-112 (ქართულ ენაზე)

შუღლიაშვილი, დავით(2000). ქართული გალობის მრავალხმიანობის შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 171-180). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

შუღლიაშვილი, დავით(2001). ქართული გალობის უნისონური „მრავალხმიანობა“. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 101-118). თბილისი: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია; ფონდი „ღია საზოგადოება _ საქართველო“ (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

შუღლიაშვილი, დავით(2003). ქართული გალობის სკოლები და ტრადიციები. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 427-441). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შუღლიაშვილი, დავით(2005). აღმოსავლეთ საქართველოს სამგალობლო ტრადიციის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 383-393). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შუღლიაშვილი, დავით. (2010).  არატიპური ელემენტები ქართულ ხალხურ სიმღერაში.  წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 292-308). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე )

შუღლიაშვილი, დავით. (2012). “უსიტყვო” მრავალხმიანობა ქართულ ტრადიციულ მუსიკაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 221-235). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

შუღლიაშვილი, დავით. (2014). ქართული სამგალობლო სკოლები და რვა ხმის სისტემა: საგალობელთა სანოტო ჩანაწერების მიხედვით. თბილისი

შუღლიაშვილი, დავით. (2015). ქართული გალობის ქრონიკა: 1861 – 1921. თბილისი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

ჩიჯავაძე, ოთარ(1955). მრავალხმიანობის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი: საბჭოთა ხელოვნება #2: 37-40.

ჩიჯავაძე, ოთარ(1962). ქართული კახური ხალხური სიმღერები. I ნაწილი. თბილისი: ცოდნა (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

ჩიჯავაძე, ოთარ(1969). ქართული ხალხური სიმღერები. კახური. II ნაწილი. თბილისი: განათლება (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

ჩიჯავაძე, ოთარ. (1991). ქართული საეკლესიო გალობის სწავლების მეთოდიკის საკითხისათვის ძველ საქართველოში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები. (გვ. 61-66). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ჩიჯავაძე, ოთარ. (1997). ქართული ხალხური სიმღერის მოამაგენი. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (63-77). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

ჩხეიძე, თამარ. (1993-1994). მართლმადიდებელთა ლიტურგია და კათოლიკური მესა _ საერთო და განმსახვავებელი ნიშნები. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 126-144). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ჩხეიძე, თამარ(1997). „დიალოგის“ პრინციპი ღვთისმსახურებაში. მისი როლი, ფუნქციები ლიტურგიაში. სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 130-153). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

ჩხეიძე, თამარ(2001). მართლმადიდებლური ლიტურგიისა და კათოლიკური მესის მუსიკალური კომპოზიციის თავისებურებანი (შედარებითი ანალიზი). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 7-16). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ჩხეიძე, თამარ. (2005). ჭრელთა ნუსხისა და ნევმური სისტემის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 394-403). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჩხეიძე, თამარ. (2018).  ხმათა ფუნქციები და მათი როლი ქართული საეკლესიო საგალობლების მრავალხმიანობის ფორმირებაში. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 447-458). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჩხიკვაძე, გრიგოლ(1948). ქართველი ხალხის უძველესი სამუსიკო კულტურა. თბილისი: საქართველოს სსრ მუსიკალური ფონდი (ქართულ ენაზე)

ცანავა, აპოლონ. (1990).  ქართული ფოლკლორის საკითხები. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ცანავა, აპოლონ. (1992). ქართული მითოლოგია. თბილისი: მერანი

ციგლერი, სიუზანა(1989). კავკასიური (ქართული) მრავალხმიანობა გერმანულენოვანი სამუსიკისმცოდნეო ლიტერატურის სარკეში. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, # 1: 125-131 (ქართულ ენაზე)

ციგლერი, სუზან. (2003). „ხმები წარსულიდან“. კავკასიური მრავალხმიანობა ბერლინის ფონოგრამების არქივის ისტორიულ ხმოვან ჩანაწერებში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 521-538). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ციგლერი, სუზან. (2014). ქართველ ტყვეთა ჩანაწერები გერმანიაში (1915–1919). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 411-424). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ციგლერი, სუზან. (2015). ბერლინის ფონოგრამარქივისა და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ერთობლივი პროექტი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.160-169). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ციგლერი, სუზან. (2018). 25 წლის შემდეგ: გურიის 1991 წლის ექსპედიციის გახსენება. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 602-613). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ცინცაბაძე, მარინე(2001). წმინდა ქეთევან დედოფალი ქართულ ჰიმნოგრაფიაში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 148-167). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ცინცაძე, . (2012). ილიკო გუჯაბიძე, ლანჩხუთელი ლოტბარები. თბილისი

ციციშვილი, ნინო. (2000). მრავალხმიანობისა და ერთხმიანობის ურთიერთმიმართების სისტემური შესწავლა ქართლ-კახურ სუფრულ და შრომის ერთხმიან სიმღერებში. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 181-194). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ციციშვილი, ნინო. (2003). ქართული ეთნომუსიკოლოგია და გენდერის საკითხი ქართულ სიმღერაში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 483-492). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ციციშვილი, ნინო(2005). ცვლილებების ემბრიონი: მძიმე როკი, გენდერული ურთიერთობები და ტრადიციული მუსიკალური კულტურა საქართველოში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 498-512). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ციციშვილი, ნინო. (2008). სქესი და იმპროვიზაცია ქართულ მრავალხმიან სიმღერაში. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 415-428). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ციციშვილი, ნინო. (2012). აღმოსავლეთ საქართველოს მრავალხმიანი სასიმღერო სტილის შედარებითი და დარგთაშორისი შესწავლა ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის მონოდიური მუსიკის კონტექსტში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 42-57). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

წერეთელი, ზაალ(2005). უძველესი ქართული სამგალობლო ნიშნების ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა XIX ს. სანოტო ხელნაწერების მიხედვით. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 367-382). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

წერეთელი, ზაალ. (2010). ძველი ქართული ნევმური სისტემის გაშიფრვა და პრაქტიკაში ხელახლა დანერგვის გზები. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 516-530). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

წერეთელი, ზაალ,  ვეშაპიძე ლევან. (2015). ქართული ტრადიციული ბგერათრიგის შესახებ.  წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 281-295). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

წურწუმია, ლია. (2018). კულტუროლოგია. თბილისი: ფონდი ქართული გალობა

წურწუმია, რუსუდან. (1997). ქართული ხალხური სიმღერა დღეს _ ცოცხალი პროცესი თუ სამუზეუმო ექსპონატი? (სოციოლოგიური ანალიზის ცდა). სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. (გვ. 3-17). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური რეზიუმეთი)

წურწუმია, რუსუდან(2003). პოლიფონია, როგორც ქართული ტრადიციული მუსიკალური აზროვნების ძირითადი კატეგორია. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 90-98). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

წურწუმია, რუსუდან. (2005). მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკა: თვითმყოფადობა და ღირებულებითი  ორიენტაციები.  თბილისი

წურწუმია, რუსუდან. (2008). საქართველოში დაცული ცვილის ლილვაკების კოლექცია.  წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 584-592). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

წურწუმია, რუსუდან. (2009). სტუდენტური სამუსიკისმცოდნეო კონფერენცია-კონკურსის მოხსენებების კრებული. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

წურწუმია, რუსუდან. (2010). ქართული მრავალხმიანობა თანამედროვე სოციო-კულტურულ კონტექსტში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 623-629). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

წურწუმია, რუსუდან. (2014). მეოთხე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია-კონკურსის მოხსენებების კრებული. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია.

ჭავჭავაძე, ილია(1886). ქართული ხალხური მუსიკა. ივერია, # 250, 251 (ქართულ ენაზე)

ჭანიშვილი , ალავიძე . (2014). მრავალმხრივი მოღვაწე, დიდებული მამულიშვილი: გიორგი სალუქვაძე 1913-2013. თბილისი:  ფავორიტი სტილი

ჭანტურიშვილი, სოსო. (1993). ეთნოლოგია. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ჭკუასელი, თემურ. (2012). სიმღერით გამთბარი მიწა. თბილისი

ჭოხონელიძე, ევსევი(1973). დიატონურ კილოთა საკითხებისათვის ქართულ ხალხურ მუსიკაში. შრომების კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე; თუმანიშვილი, ქეთევან და სხვანი (რედკოლეგია). (გვ. 127-143). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ჭოხონელიძე, ევსევი. (1983). ქართული ხალხური სიმღერის კილოური საფუძვლების შესახებ. კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე, (პ/მ. რედ). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი. სამეცნიერო შრომები. (გვ. 3-30). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

ჭოხონელიძე, ევსევი. (1983). ქართული ხალხური სიმღერის კილოური საფუძვლების შესახებ. კრებულში: შავერზაშვილი, ალექსანდრე, (პ/მ. რედ). ქართული ხალხური მუსიკის კილო, მელოდიკა და რიტმი. სამეცნიერო შრომები. (გვ. 3-30). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რუსული რეზიუმეთი)

ჭოხონელიძე, ევსევი(1988). ხმათა კოორდინაციისა და ჰარმონიის ზოგიერთი თავისებურება ქართულ ხალხურ მრავალხმიან (პოლიფონიურ) მუსიკაში. კრებულში: გაბუნია, ნოდარ; წურწუმია, რუსუდან და სხვანი (რედკოლეგია). ქართული მუსიკის პოლიფონიის საკითხები. (გვ. 29-42). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ჭოხონელიძე, ევსევი(2003). ქართულ მუსიკალურ-ესთეტიკურ აზროვნებაში თვისებრივი გარდატეხის ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდის შესახებ. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 99-108). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).

ჭოხონელიძე, თამარ(1988). ქართული ხალხური პოლიფონიური სიმღერის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. კრებულში: გაბუნია, ნოდარ; წურწუმია, რუსუდან და სხვანი (რედკოლეგია). ქართული მუსიკის პოლიფონიის საკითხები. (გვ. 17-28). თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)

ჭოხონელიძე თამარ, როდონაია ვახტანგ. (2004). ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები: გურია: ერქომაიშვილები: II. თბილისი: საქართველოს მაცნე

ჭოხონელიძე თამარ, როდონაია ვახტანგ. (2004).  ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, გურია, სამუელ ჩავლეიშვილი, ვარლამ სიმონიშვილი, ხუხუნაიშვილები, ვლადიმერ ბერძენიშვილი. თბილისი: საქართველოს მაცნე

ჭოხონელიძე თამარ, როდონაია ვახტანგ. (2004). ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, გურია, ვასო მახარაძე, ვარლამ სიმონიშვილის სკოლა, მიხეილ შავიშვილი, გიორგი სალუქვაძე. თბილისი: საქართველოს მაცნე

ჭოხონელიძე, კუკური(2000). იმპროვიზაციის ხელოვნება და ქართული პოლიფონიური მუსიკა. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. (გვ. 195-207). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ჭოხონელიძე, კუკური(2001). კილოს ცნების ზოგიერთი ისტორიული და თეორიული ასპექტის შესახებ. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 304-315). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

ჭოხონელიძე თამარ, როდონაია ვახტანგ. (2004). ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, გურია, ვასო მახარაძე, ვარლამ სიმონიშვილის სკოლა, მიხეილ შავიშვილი, გიორგი სალუქვაძე. თბილისი: საქართველოს მაცნე

ხარძიანი, მაკა(2003). მრავალხმიანობის ტიპის განსაზღვრისა და სამხმიანობის წარმოშობის საკითხისათვის სვანურ მუსიკალურ ფოლკლორში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 324-334). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ხარძიანი, მაკა(2005). სამონადირეო ტრადიციების ასახვა სვანურ მუსიკალურ ფოლკლორში. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 200-208). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ხარძიანი, მაკა. (2009). დისერტაცია თემაზე: ნადირობის თემა სვანურ მუსიკალურ ფოლკლორში. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

ხარძიანი, მაკა. (2010). სვანური სამონადირეო სიმღერები. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 216-221). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ხარძიანი, მაკა. (2012). სამხმიანი სიმღერების გაერთხმიანების საკითხისათვის ქართულ მუსიკალურ ფოლკლორში (რაჭა და სვანეთი). წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 163-172). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ხუნდაძე, რაჟდენ. (1911). ქართული გალობა. ლიტურღია. იოანე ოქროპირისა, ვასილი დიდისა და გრიგორი ღვთის-მეტყველისა. გურულ-იმერულ სადა კილოზე. ტფილისი: ელექტრომბეჭდავი სტამბა ა. კერესელიძისა (ქართულ ენაზე)

ხუჭუა, პავლე. (1968). საქართველო – ხალხურ სიმღერებში: ქართული ხალხური მუსიკის ანთოლოგია. თბილისი.

ჯავახიშვილი, ივანე(1938). ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები. თბილისი: ფედერაცია. მე-2 გამოცემა: 1990. თბილისი: ხელოვნება (ქართულ ენაზე)

ჯავახიშვილი, ივანე. (1990). ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები. თბილისი: ხელოვნება

ჯამბაკურორბელიანი, ალექსანდრე. (1861). ივერიანელების გალობა, სიმღერა და ღიღინი. ცისკარი, # 1: 141-160. თებერვალი (ქართულ ენაზე)

ჯანგულაშვილი, სვიმონ. (2010). სამზე მეტხმიანი საგალობლები ღვთისმსახურების ქართულ ტრადიციაში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 470-490). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჯანგულაშვილი, სვიმონ (ჯიქი). (2012). მრავალხმიანი მუსიკალური ქსოვილის ტრანსფორმაციის თავისებურებანი გამშვენებულ საგალობლებში. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 401-424). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჯანგულაშვილი, სვიმონ (ჯიქი). (2015). შუა საუკუნეების ქართული და ევროპული მრავალხმიანობა: რამდენიმე პარალელი. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 394-427). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჯანგულაშვილი, სვიმონ. (2016). ქართული გალობა, ანთოლოგია,  ტომი I. თბილისი: საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი; ფონდი ქართული გალობა

ჯანგულაშვილი, სვიმონ (2016). ქართული გალობა, ანთოლოგია, ტომი VIII. თბილისი: საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი; ფონდი ქართული გალობა

ჰისაოკა, კაე. (2014). პოლიფონიური და მუსიკალური პრაქტიკის ავთენტიკურობის სტრუქტურა საქართველოში. წურწუმია, რუსუდან  და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 177-186). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჰისაოკა, კაე. (2015). ბურდონის წარმოშობა: მოხეტიალე მესტვირე მუსიკოსების, როგორც ბურდონის გამავრცელებლების ისტორიული როლი. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ.193-204). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჰისაოკა, კაე. (2018). ქალთა ახალი თუშური სიმღერები, როგორც ქართველ მამაკაცთა მრავალხმიანი კულტურის ალტერნატივა. წურწუმია, რუსუდან   და ჟორდანია, იოსებ  (რედ). ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 375-381). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჰოიზერმანი, თომას(2003). დაკვირვებანი ქართულ საშობაო სიმღერებზე. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 350-379). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჰოიზერმანი, თომას(2005). ჭონა _ ქართული სააღდგომო კარდაკარ სასიარულო სიმღერა. წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. (გვ. 227-241). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

ჰუსეინოვა, ზივარ(2001). „საქართველოს საეგზარქოსოს სასულიერო მოამბის“ მუსიკალური ფურცლები. კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. (გვ. 168-183). თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

А

Аракелов, Христофор. (1983). О полиладовости в грузинских народных песнях. В сборнике: Шаверзашвили, Александр (от./ред.). Лад, мелодика и ритм грузинской народной музыки. (gv. 137-170). Тбилиси: Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили (რუსულ ენაზე)

Аракелов, Христофор. (1985). Феномен полиладовости в народных хоровых песнях Картли и Кахети. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 42-46). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Аракелов, Христофор. (1987). Тематизм и формообразование в хороводных, плясовых и игровых песнях в Картли и Кахети. I ч. В сборнике: Туманишвили, Кетеван (ред.). Вопросы мелодии, гармонии и формы грузинской музыки. (gv. 121-137). Тбилиси: Тбилисская гос. консерватория (რუსულ ენაზე)

Аракишвили, Дмитрий. (1948). Обзор народной песни Восточной Грузии. Тбилиси: Государственное издательство Грузинской ССР (rusul enaze)

Аракишвили, Дмитрий. (1925). Грузинская музыка. Кутаис: Типография Местного Хозяйства (რუსულ ენაზე)

Аракчиев, Дмитрий. (1905). Краткий очерк развития грузинской, карталино-кахетинской, народной песни. О грузинской духовной народной музыке, с приложением напевов на литургии св. Iоанна Златоустаго. Москва: Типография К. Л. Меньшова (რუსულ ენაზე)

Аракчиев, Дмитрий. (1916). Грузинское Народное Музыкальное Творчество. (Народная песня Восточной Грузии). С приложением 225 песен в народной гармонизации и 39 инструментальных мелодий. Москва. Оттиски из V т. «Трудов Музыкально-Этнографической Комиссии» (МЭК) при Московском университете. Типография Г. Лисснера и Д. Собко (რუსულ ენაზე)

Аракчиев, Дмитрий. (1908). Народная песня Западной Грузии (Имеретии). С приложением 83 песен в народной гармонизации. Москва. Оттиски из II т. «Трудов Музыкально-Этнографической Комиссии» (МЭК) (რუსულ ენაზე)

Аракчиев, Дмитрий. (1908). Сравнительный обзор народной песни Западной Грузии (Имеретии). С приложением 83 песен в народной гармонизации. Москва. Оттиски из II т. «Трудов Музыкально-Этнографической Комиссии» (МЭК) (რუსულ ენაზე)

Асланишвили, Шалва. (1957). Народная танцевальная музыка. В сборнике Цулукидзе, Антон (гл. ред.). Грузинская музыкальная культура. Москва: Государственное музыкальное издательство. (стр. 65-83).

Ахобадзе, Вдадимир и Кортуа, И . (1957). Абхазские песни. Москва: Государственное музыкальное издательство.

Б

Бергер, Лариса. (1983). Грузинское народное многоголосие и его связи с западно-европейской полифонией. В сборнике: Шаверзашвили, Александр (от./ред.). Лад, мелодика и ритм грузинской народной музыки. (gv. 224-244). Тбилиси: Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили (რუსულ ენაზე)

Г

Габисония, Тамаз. (1985). Некоторые вопросы гармонической функциональности в мегрельских народных многоголосных песнях. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 29-30). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Гараканидзе, Эдишер. (1985). Многоголосие в Картли на сегодняшнем этапе. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 33-35). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Гараканидзе, Эдишер. (1989). Некоторые вопросы исполнительства грузинских народных песен и ансамбль «Мтиеби». В сборнике: Лапин, Виктор. (отв./ред.). Традиционный фольклор и современные народные хоры и ансамбли. (gv. 124-132). Ленинград: Изд. ЛГИТМ и К (რუსულ ენაზე)

Геладзе,Т.Ш. (1987).Формы Коллективного в Земледелии Восточной Грузии. Тбилиси: Мецниереба

Гварамадзе, Лили. (1987). Грузинский Танцевальньй Фолклор. Тбилиси: Хеловнеба.

Гварджаладзе, Гульнара. (1983). Ритмические особенности грузинской народной песни. В сборнике: Шаверзашвили, Александр (от./ред.). Лад, мелодика и ритм грузинской народной музыки. (gv. 115-136). Тбилиси: Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили (რუსულ ენაზე)

Гварджаладзе, Гульнара. (1985). Некоторые вопросы ритмической взаимосвязи слова и напева в грузинской народной песне. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 31-33). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Гоготишвили, Владимир. (1983). Об одной системе мелодических ладов в грузинской многоголосной песне. В сборнике: Шаверзашвили, Александр (от./ред.). Лад, мелодика и ритм грузинской народной музыки. (gv. 193-224). Тбилиси: Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили (რუსულ ენაზე)

Гоготишвили, Владимир. (1985). О системе ладов квинтовой диатоники в грузинской многоголосной народной песне. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 46-48). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Грузинские народные песни. (1956). Чхиквадзе, Григорий (Запись, общая редакция, предисловие и примечания). Москва: Государственное музыкальное издательство (რუსულ ენაზე)

Грузинские народные песни. (1972). Эркомайшвили, Анзор (Составление, запись и расшифровка). Москва: Музыка (ქართულ და რუსულ ენებზე)

Ж

Жордания, Йосиф. (1985). К вопросу возникновении бурдонного трехголосия в грузинском народном музыкальном творчестве. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 21-24). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Жордания, Йосиф. (1989). Грузинское традиционное многоголосие в международном контексте многоголосных культур. Тбилиси: Издательство Тбилисского Университета (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Жордания, Миндия. (1973). Лады грузинских аробных песен – «Урмули». В сборнике: Земцовский, Изалий (сост. и ред.). Проблемы музыкального фольклора народов СССР. Статьи и материалы. Ленинградский государственный институт театра, музыкы и кинематографии (gv. 239-256). Москва: Музыка (რუსულ ენაზე)

Жордания, Нугзар. (1985). Роль басового голоса в гурийской народной полифонии. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 52-54). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

И

Иашвили, Мзия. (1985). Два жанра древнегрузинской профессиональной музыки и приемственность традиции многоголосия. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 10-11). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

К

Кленовский, Н. (1896). Песнопения. На Литургии св. Иоанна Златоустаго Грузинскаго (Кахетинскаго) роспева. Собственность издателя П. Юргенсона (Коммиссионера Придворной Певческой Капеллы; Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества и Консерватории в Москве). Москва-Лейпциг: Паровая скоропечатня нот П. Юргенсона в Москве (რუსულ ენაზე)

М

Маградзе, Валериан. (1983). Характерные интонации месхских народных песен. В сборнике: Шаверзашвили, Александр (от./ред.). Лад, мелодика и ритм грузинской народной музыки. (gv. 171-193). Тбилиси: Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили (რუსულ ენაზე)

Маградзе, Валериан. (1985). К вопросу многоголосного хорового пения в Месхетии. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 54-55). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Майсурадзе, Нино. (1990). Древнейшие этапы развития грузинской народной музыки. Тбилиси: Мецниереба (რუსულ ენაზე)

«Мингрельския песни». (1894). Нотное приложение записей Хр. Гроздова к Сборнику материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XVIII. Тифлис, Типография Канц. Наместника Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а на Кавказе и К. Козловского (რუსულ ენაზე)

О

Оситашвили, Мариам. (1985). Грузинская система осмогласия. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 56-59). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

С

Стешенко-Куфтина, Валентина. (1936). Флейта Пана. tfilisi: saqarTvelos saxelmwifo muzeumi (რუსულ ენაზე, ქართული რეზიუმეთი)

Ч

Чиджавадзе, Отар и Цагареишвили, Валериан. (1964). Грузинские народные песни. Москва: Музыка. (ქართულ და რუსულ ენებზე)

Чиджавадзе, Отар. (1985). Грузинское народное многоголосие и европейская средневековая полифония. В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия. (gv. 59-60). Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი)

Чхиквадзе, Григорий. (1957). Древнегрузинская музыкальная культура. В сборнике: Цулукидзе, Антон (гл. ред.) . Грузинская музыкальная культура. (gv. 7-20). Москва: Государственное музыкальное издательство (რუსულ ენაზე)

Чхиквадзе, Григорий. (1964). Основные типы грузинского народного многоголосия. Москва: Наука. (VII международный конгресс антропологических и этнографических наук) (რუსულ  და ინგლისურ ენებზე)

Чхиквадзе, Григорий. (1965). Доисторическая грузинская костяная саламури- флейта. Separatum. Budapest. Akademiai Kiado. / Europa et Hungaria. Congressus ethnographikus in Hungaria. Budapest. 16-20. X. 1963/ (რუსულ ენაზე)

A

Akhobadze, Vladimer. Essay on Georgian Folk Songs (Achara) . In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Araqishvili, Dimitri.Svan Folk Song. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Aslanishvili, Shalva. Forms of Multipart Singing in Georgian Folk Songs . In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

B

Brosset, Marie-Felicite. (1841). Notice des manuscrits Georgiens récemment acquis par l’Académie. BS,VIII, #20 (ფრანგულ ენაზე)

C

Chkhikvadze, Grigol. (1969). La cultur musicale populaire géorgienne. (qarTuli xalxuri musikaluri kultura). Bedi Kartlisa. Revue de kartvélologie. P. XXVI. Paris (frangul enaze)

Chkhikvadze, Grigol. The Types of Georgian Polyphony. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Chokhonelidze, Evsevi. Some Characteristic Features of the Voice Coordination and Harmony in Georgian Multipart Music. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Collaer, Paul. Notes concernant certains chants Espagnols, Hongrois, Bulgares et Georgians. „Annuario Musical“. Barselona, 1954, № IX (ფრანგულ ენაზე)

Collaer, Paul. Similitudes entre des chants espagnols, hongrois, bulgares et georgiens (Addendum). „AnnuarioMusical“. 1955, № X (ფრანგულ ენაზე)

D

Dirr, Adolf. (1910). Fünfundzwanzig georgische Volkslieder.“Anthropos”. Internationale Zeitschrift für Völker-und Sprachenkunde. Separat-Abdruck aus Bd. V. Heft 2,3. Im Auftrage der Österreichischen Leo-Gesellschaft. Mit Unterstützung der Deutschen Görres- Gesellschaft. Herausgegeben: Unter Mitarbeit Zahlreicher Missionäre von P. W. Schmidt, s. v. d. „Anthropos“-Administration: St. Gabriel-Mödling bei Wien, Österreich. Druck und Verlag der Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien, VII (გერმანულ ენაზე)

E

Emsheimer, Ernst. Schallaufnahmen georgischer Mehrstimmigkeit. „Deutsche Gesellschaft für Musikforschung“. Kongressbericht. Lüneburg, 1950. Kassel-Basel, 1951 (გერმანულ ენაზე)

Emsheimer, Ernst. Some Remarks on Europian Folk Music Polyphony. In J I F M C, 1964, v.16 (ინგლისურ ენაზე)

Emsheimer, Ernst. Studia ethnomusicologica eurasiatica. Stockholm, 1964. (?)

Emsheimer, Ernst. Georgian Folk Polyphony. In J I F M C, 1967 (ინგლისურ ენაზე)

Essays on Georgian Ethnomusicology. (2005). International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi. Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire (ინგლისურ ენაზე)

G

Gabisonia, Tamaz (2011). Terminological priorities of Georgian traditional polyphony. In: European Voices II (Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Eupore).Ardian ahmedaja (ed). Pp 207-219. Bohlau Verlag Wien-Koln-Weimar.

Gabisonia, Tamaz. Criteria for Determining the Types of Polyphony of Georgian Folk Songs. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Garakanidze, Edischer. (1991). Georgien. Dreistimmigkeit, Volksmusik, Stadtische Musik (saqarTvelo. samxmianoba, xalxuri musika, qalaquri musika). In: Musik aus Kaukasus. Berlin (გერმანულ ენაზე)

Garaqanidze, Edisher. The Role of Responsorial Singing in Development of Georgian Polyphony. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Gesänge russischer Kriegsgefangener. (1926). III Band. Kaukasusvölker. Aufgenommen und herausgegeben von Robert Lach. Wien: Akademie der Wissentschaften. (გერმანულ ენაზე)

Gogotishvili, Vladimer. On Authentic and Plagal Types of Monotonic (Non-Octave) Scales in Georgian Traditional Vocal polyphony. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Gold, Peter. (1972). Georgian Folk Music from Turkey. Recorded and noted by Peter Gold. New York (ინგლისურ ენაზე)

J

Javakhishvili, Ivane. The Views and Theories of Georgian Authors. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Jordania, Joseph. (2006) Who Asked the First Questions? (The Origins of Human Choral Singing, Intelligence, Language and Speech). Tbilisi Ivane Javakhishvili State University, Institute of Classikal Bizantine and Modern Greek Studies; International Research Centre of Traditional Polyphony. Tbilisi: “Logos”.

Jordania, Joseph; Gabisonia Tamaz. (2011). Georgia: traditional vocal polyphony and folk terminology. In: European Voices II (Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Eupore).Ardian ahmedaja (ed). Pp 335-375. Bohlau Verlag Wien-Koln-Weimar.

Jordania, Joseph. 2011. Why Do People Sing? (Music in Human Evolution).International Research Centre of Traditional Polyphony; The University of Melburne; Tbilisi Ivane Javakhishvili State University, Institute of Classikal Bizantine and Modern Greek Studies

Jordania, Joseph. Georgian Traditional Polyphony in Comparative Studies: History and Perspectives. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Jordania, Mindia. On the Question of  Modzakhili – High Bass. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

L

Lach, Robert. (1920). Die Musik der turk-tatarischen, finnisch-ugrischen und Kaukasusvölker in ihren entwicklungsgeschichtlichen und psychologischen Bedeutung für die Entstehung der musikalischen Formen. „Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft“, v.50. Wien (გერმანულ ენაზე)

Lach, Robert. (1926). Georgische Gesänge. Anzeiger der phil-hist. Klasse… v.63. Wien. (გერმანულ ენაზე)

Lach, Robert. (1927). Kaukasische Volksgesänge. „Forschungen und Forschritte“, Bd. 3. Berlin (გერმანულ ენაზე)

Lach, Robert. Gesänge russischer Kriegsgefangener. III Band. Kaukasusvölker. I Abteilung: Georgische Gesänge… v. 24. Wien, 1928. Bd. 3, II Abteilung: Mingrelische, abchasische, swanische und ossetische Gesänge. v.218, Wien, 1931. Wien: (Gesänge russischer Kriegsgefangener. (1926). III Band. Kaukasusvölker. Aufgenommen und herausgegeben von Robert Lach. Wien: Akademie der Wissentschaften.) (გერმანულ ენაზე)

Lomax, Alan. (1968). Folk Song Style and Culture. Washington (ინგლისურ ენაზე)

M

Magradze, Valerian. On The Problem of Polyphony in Meskhetian  Songs. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

N

Nadel, Ziegfried. (1933). Georgishe Gesänge. Berlin (გერმანულ ენაზე)

Nadel, Siegfied F.. Georgian Songs. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

S

Shilakadze, Manana. Polyphony and Folk Musical Instruments. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Schneider, Marius. Kaukasische Parallelen zur europäischen (Mittelalter) mittelalterlichen Mehrstimmigkeit. „Acta Musicologica“, 1940, № 12: 52-61 (გერმანულ ენაზე)

Schneider, Marius. (1969). Geschichte der Mehrstimmigkeit. Historische und phänomenologische Studien. Tutzing: Hans Schneider, 2. Aufl. (1st edition 1934, 1935) (გერმანულ ენაზე)

Stockmann, Erich. (1956). Kaukasische und albanische Mehrstimmigkeit. Kongressbericht. Gesellschaft für Musikforschung. Hamburg (გერმანულ ენაზე)

T

Tsitsishvili, Nino. A Historical Examination of the Links Between Georgian Polyphony and Central Asian-Transcaucasian Monophony. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Tschchikvadze, Grigol. (1968). Grundtypen der Mehrstimmigkeit im grusinischen Volkslied. (qarTuli xalxuri simReris tipebi). Sonderdruck aus: Beiträge zur Musikwissenschaft. Heft 3. Berlin (გერმანულ ენაზე)

Tsurtsumia, Rusudan. Georgian Multipart Singing and National Identity. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

Z

Zemtsovsky, Izaly I. The Georgian Model: Toward the Ethnogeomusical Approach to the World of Oral Polyphony. In: Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.

99 Georgian Songs. A Collection of Traditional Folk, Church and Urban Songs from Georgia. (2004). Introduced by Edisher Garakanidze. Wales. UK: Black Mountain Press. Centre for Performance Research (ინგლისურ ენაზე)