საკულტო

სადიდებელი

შრომის

 • მკის
 • ბარვის
 •  გუთნური
 • თოხნის
 • თიბვის
 • კალოური
 • მეტივური
 • ურმული
 • წველის
 • საწყალზედაო
 • სავენახო
 • მოსავლის აღების
 • ნადური
 • საფეიქრო
 • ხელსაქმე
 • მწყემსური
 • სიმძიმის აწევა

სუფრული

კალენდარული

ამინდის მართვის

საძეობო

აკვნის

 • დასაძინებელი
 • აკვნის სიმღერა
 • აკვანში პირველად ჩაწვენის

სამკურნალო

საქორწილო

 • მაყრული
 • სუფრული

 

 

სახუმარო

სამგლოვიარო

 • დატირება
 • ზარი / ზრუნი
 • მოსაგონარი
 • სიმღერა – ტირილი

მგზავრული

ლაშქრული

შაირები, კაფიები

 • სატირულ – იუმორისტული
 • გამოსაჯავრებელი
 • საყოფაცხოვრებო
 • სატრფიალო
 • უწმაწური

საცეკვაო სათამაშო

საფერხულო

ლირიკული – სატრფიალო

 • ქება
 • ნატვრა

პატრიოტული

ეპიკური

შელოცვა

ბალადა

 • საგმირო
 • სამონადირეო
 • საისტორიო
 • სატრფიალო
 •  საყოფაცხოვრებო

 

 

საჭიდაო

ჩივილი

 • ობლობა
 • სოციალური ჩაგვრა

მიძღვნა

 • პიროვნება
 • ტოპონიმი

საგალობელი

 • საეკლესიო
 • საერო

საბჭოური

საყოფაცხოვრებო

 • ოჯახი
 • ოჯახის წევრთა ურთიერთობა
 • სტუმარ – მასპინძლობა

ბავშვთა

 • გათვლა
 • გამოსაჯავრებელი

საბავშვო

 • მოსაფერებელი
 • გასაღვიძებელი
 • შესაშინებელი
 • სალალაო – თავშესაქცევი