სამეცნიერო ფორუმები

სინგაპური. 2016 

2016 წლის 4-7 ივლისს, სინგაპურში გაიმართა ICTM-ის მრავალხმიანი მუსიკის ჯგუფის მე-4 სიმპოზიუმი. 

საპროგრამო კომიტეტი წევრები: არდიან აჰმედაია (ავსტრია), საერთაშორისო თავჯდომარე: ლარი ფრანსის ჰილარიანი (სინგაპური), იგნაციო მაკიარელა (იტალია), ჟანა პარტლასი (ესტონეთი)

თემები:

  1. მრავალხმიანი მუსიკა, როგორც სოციალური და/ან ინტერკულტურული ურთიერთკავშირის საშუალება
  1. მრვალხმიანი მუსიკალური პროცესის ანალიტიკური გამოხატვის მეთოდები
  1. მუსიკალური განათლება და მისი, როგორც “გაზიარებული გამოცდილების” როლი საზოგადოებისა და მრავალხმიან მუზიცირებაში

 

 

 

 

Share it on