მეცნიერები

ნანა ვალიშვილი – დაბ. 10. 10. 1960. ეთნომუსიკოლოგი, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მუსიკალური ხელოვნების მიმართულების ხელმძღვანელი. 1986 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მუსიკისმცოდეობის ფაკულტეტი ფოლკლორის სპეციალობით. მუშაობდა სამუსიკო და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში და კოლეჯში ხალხური სიმღერის მასწავლებლად, სარეგენტო-სალოტბარო ჯგუფების ფოლკლორის პედაგოგად. ეწევა საექსპედიციო საქმიანობას. არის ხალხური სიმღერების კრებულების მუსიკალური რედაქტორი. მღერის ქალთა ფოლკლორულ ანსამბლ “მზეთამზეში”, ხელმძღვანელობს მოხეური ხალხური სიმღერების შემსრულებელ ვაჟთა ანსამბლს “ჯვარული”, არის ედიშერ გარაყანიძის სახელობის ბავშვთა სტუდია “ამერ-იმერის” პედაგოგი და თბილისის წმ. პეტრე-პავლეს სახელობის ტაძრის რეგენტი.

23. 05. 1951 წ. (თბილისი). ეთნომუსიკოლოგი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი. 1975 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მუსიკისმცოდნეობის ფაკულტეტი ფოლკლორის სპეციალობით. 1981 წლიდან საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ქართული მუსიკალური ეთნოლოგიის შემსწავლელი საინსტიტუტო საპრობლემო ჯგუფის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 1988 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე “დასავლეთ საქართველოს მთიელთა მუსიკალური კულტურა (რაჭის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)”.

ნაკაშიძის ძირითადი ნაშრომები:
რაჭული სამგლოვიარო სიმღერა “ზრუნი”. (1985). ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები: 221-227. თბილისი: მეცნიერება (ქართულ ენაზე, რეზ. რუს. ენაზე).
რაჭული შრომის სიმღერების სპეციფიკისათვის. (1987). მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის (მსე). ტ. XXIII: 261-266. თბილისი: მეცნიერება (ქართულ ენაზე, რეზ. რუს. ენაზე).
Музыкальная культура горцев Западной Грузии (по этнографическим материалам Рачи). (1987). Автореферат дисс. на соиск. уч. степени кандидата истор. наук. Тбилиси. Ереван (რუსულ ენაზე)

Read More

ეთნოლოგი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 1962-2006 წწ. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1962). მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში (1962-2006). ავტორია 100-მდე სამეცნიერო ნაშრომისა (ქართულ, რუსულ, გერმანულ ენებზე), მათ შორის ოთხი გამოცემულია ცალკე წიგნად. აქტიურად იყო ჩაბმული საველე საქმიანობაში საქართველოსა და ჩრდილო კავკასიის რეგიონებში.

საკანდიდატო დისერტაცია “ქართული ხალხური საკრავიერი მუსიკა” (1967), სადოქტორო დისერტაცია “ქართულ-ჩრდილოკავკასიური ეთნოკულტურული ურთიერთობანი”.

Read More