მიმდინარეტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა ESEM-ის წარმომადგენლებთან ერთად უკვე დაიწყო ESEM-2017-ში მონაწილე მეცნიერების მოხსენებათა ინგლისურენოვან კრებულზე მუშაობა, რომლის გამოცემაც 2018 წელსაა დაგეგმილი.ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა უკვე დაიწყო VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში მონაწილე მეცნიერების მოხსენებათა ორენოვან კრებულზე მუშაობა, რომლის გამოცემაც 2018 წელსაა დაგეგმილი. გამოცემის რედაქტორები არიან ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი რუსუდან წურწუმია და პროფესორი იოსებ ჟორდანია. კრებული კარგად წარმოაჩენს მრავალხმიანობის კვლევის თანმედროვე მდგომარეობას მსოფლიოს მასშტაბით, ისევე, როგორც ქართველ მეცნიერთა ძიებებს მშობლიური მრავალხმიანი სიმღერა-გალობის კვლევის სფეროში.გამოჩენილი ფრანგი ეთნომუსიკოლოგი ივეტ გრიმო პირველი იყო უცხოელ მეცნიერებს შორის, ვინც 1967 წელს,  პროფ. გრიგოლ ჩხიკვაძესთან ხანგრძლივი მიმოწერის შემდეგ საქართველოში ჩამოვიდა ქართული ხალხური სიმღერების ჩასაწერად. ჩხიკვაძესთან ერთად მან მოიარა საქართველოს თოითქმის ყველა კუთხე და ჩაწერა 400-მდე ნიმუში. 2008 წელს მას დაუკავშირდნენ ეთნომუსიკოლოგი ნინო რაზმაძე და თბილისში სამუშაოდ მყოფი საფრანგეთის მოქალაქე ზოე პერე. მოლაპარაკების შედეგად პროფესორმა გრიმომ თანხმობა განაცხადა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიისათვის გადმოეცა მის მიერ 1967 წელს ჩაწერილი მთელი აუდიო მასალა თანდართული სიტყვიერი ტექსტებით და მასთან დაკავშირებული საკუთარი  სამეცნიერო გამოკვლევები ფრანგულ ენაზე სამეცნიერო საჭიროებისა და ამ მასალის შემდგომი გამოცემა-გამოქვეყნების მიზნით.

Read MoreISSN 1512-2883 (#1-7)

eISSN 1512-228X (#8-)

ტმკსც-ის ორენოვანი ბიულეტენი მკითხველს აწვდის ტრადიციული მუსიკის შემსრულებლობასა და კვლევასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. ბიულეტენის თემატიკა მოიცავს საქართველოს ეთნომუსიკოლოგიური ცხოვრების სიახლეებს, ღვაწლმოსილ ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს, ლოტბარებსა და შემსრულებლებს, ქართულ და უცხოურ ფოლკლორულ ანსამბლებს, ქართულ და უცხოურ ტრადიციულ მრავალხმიანობასა და საკრავიერ მუსიკას, მასალებს ძველი პრესიდან თანამედროვეობისათვის აქტუალური პრობლემატიკით, ფოლკლორულ ექსპედიციებს, ინფორმაციას საქართველოს კულტურისა და მეცნიერების კერების (მუზეუმების, ეთნოგრაფიული ინსტიტუტების და ა.შ.) შესახებ. ყოველ ნომერში იბეჭდება ერთი ქართული ხალხური სიმღერის ისტორია ამავე სიმღერის სანოტო ნიმუშთან ერთად.

Read More