მეცნიერები

ნინო ფირცხალავადაბ. 26. 02. 1955.

ეთნომუსიკოლოგი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ხალხური მუსიკალური შემოქმედების ლაბორატორიის თანამშრომელი. 1979 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მუსიკისმცოდნეობის ფაკულტეტი ფოლკლორის განხრით, ხოლო 1983 წელს–ასპირანტურა მუსიკალური ესთეტიკის სპეციალობით. იკვლევს ქართული საერო და სასულიერო მუსიკალური შემოქმედების ესთეტიკის საფუძვლებს შუა საუკუნეების ქართული ფილოსოფიის ასპექტით (იოანე პეტრიწი). გამოქვეყნებული აქვს არა ერთი სტატია კონსერვატორიის სამეცნიერო კრებულებსა და ჟურნალებში. მონაწილეობს რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში.

ფირცხალავას ძირითადი ნაშრომები:
მუსიკალური ანალოგიების შესახებ იოანე პეტრიწის ნაშრომში “განმარტებაი პროკლესათვის დიადოხოსისა და პლატონური ფილოსოფიისათვის”, (1989). ჟურნ. “საბჭოთა ხელოვნება”, # 5: 110-115 (ქართულ ენაზე)
ქართული ჰიმნოგრაფიის ესთეტიკის საკითხისათვის. (1991). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ. რედ.). ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა. ისტორიისა და თეორიის საკითხები: 67-80. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. (ქართულ ენაზე)
ნართის შესახებ იოანე პეტრიწის თხზულებაში. “განმარტებაი პროკლესათვის დიადოხოსისა და პლატონური ფილოსოფიისათვის”. (1993-1994). სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები: 86-101. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)
ცნება “ბამთან” დაკავშირებით იოანე პეტრიწის “განმარტებაი პროკლესათვის დიადოხოსისა და პლატონური ფილოსოფიისათვის”. (2000). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: 156-163. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რეზ. ინგლ. ენაზე)
“მზახრი, ჟირი, ბამის ერთობა შეყოვლებისათვის” შესახებ იოანე პეტრიწის “განმარტებაი პროკლესათვის დიადოხოსისა და პლატონური ფილოსოფიისათვის”. (2002). კრებულში: ანდრიაძე, მანანა (რედ.). ქართული საეკლესიო გალობის თანამედროვე პრობლემები: 32-39. თბილისი: საქართველოს საპატრიარქო, საეკლესიო გალობის ცენტრი (ქართულ ენაზე)
სამების პრობლემის შესახებ იოანე პეტრიწის “განმარტებაი პროკლესათვის დიადოხოსისა და პლატონური ფილოსოფიისათვის”. (2002). ჟურნალი ACADEMIA. ტ. IV: 99-103. თბილისი: თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია (ქართულ ენაზე, რეზ. ინგლ. ენაზე)
პეტრიწის ფილოსოფია და ქართული მრავალხმიანობა. (2003). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 109-126. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
იოანე პეტრიწის მნიშვნელობის შესახებ ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიაში. (2005). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 55-67. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
ჰარმონიის სადარი ქართული ცნება “მორთულება იოანე პეტრიწის თხზულებაში “განმარტებაი პროკლესათვის დიადოხოსისა და პლატონური ფილოსოფიისათვის” (2008). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 84-96. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
იოანე პეტრიწის მუსიკალურ-ესთეტიკური აზროვნება ნემესიოს ემესელის „ბუნებისათვის კაცისას“ მიხედვით (2010). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 531-549. თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
ებანის, ბანის, ბამის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის (2014). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 113-126. თბილისი: თბილისის ვანოსარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
ერთი სამუსიკო ანალოგიის შესახებ იოანე პეტრიწის თხზულებაში „განმარტებაი პროკლესათვის დიადოხოსისა და პლატონური ფილოსოფიისათვის“ (2015). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციულიმრავალხმიანობის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 471-487. თბილისი.: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ დაინგლისურ ენებზე)
Ioane Petritsi’s Musical Aesthetics at the Greek-Georgian Cultural Crossroad (2015). GESJ: Musicology and Cultural Science | No.1(11) ISSN 1512-2018.  

Share it on